Štěpán Bouzar

* 1.9.1914 Blížkovice (okres Znojmo) – † 24.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 24. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Blížkovice čp. 12 (rodný dům),
Praha XI, Jarov 120


jiné pocty

jeho jméno se nachází pomníku obětí okupace v Blížkovicích a na pamětní desce v tamní sokolovně


zaměstnání

daňový úředník


odborné a zájmové organizace

Sokol Blížkovice


poznámky

Zatčeni 29. 5. 1942: rodina Bouzarova a s nimi spřízněná rodina Novákova za pomoc odbojovému pracovníkovi Štěpánovi Bouzarovi, Všichni popraveni v Brně v Kounicových kolejích 24. 6. 1942.
Okruh popravených v tento den rozšířili pražští přátelé Štěpána Bouzara, Josef Holík a Jiří Láník.
Štěpán Bouzar se zapojil do odboje spolu s JUDr. Leopoldem Lohniským z Hrotovic již po 15. březnu 1939. Když jim hrozilo zatčení, přešli do ilegality, měnili často místo pobytu, ale nejčastěji se skrývali v Praze. Lohniský byl zatčen 26. 6. 1941 a uvězněn v Brně v Kounicových kolejích, odtud byl poslán do Vratislavi k soudnímu řízení, ale cestou se mu v Šumperku podařilo uprchnout. V Praze se znovu setkal s Bouzarem, ale když po atentátu na Heydricha opouštěli Prahu, byl Štěpán Bouzar zatčen 1. 6. 1942 v Praze přímo na hlavním nádraží, Lohniský až po dramatickém pronásledování.
Dne 2. 6. 1942 byl zatčen i jeho starší bratr Ladislav, u kterého gestapo našlo zbraň. Další den přijelo gestapo do Jezeřan zatknout rodinu Fráňovu, u které se Lohniský skrýval - gestapáci poslali pro ně četnickou hlídku, ale při zatýkání byl zastřelen Fráňa starší, Fráňa mladší byl postřelen a zemřel při odvážení do Brna.
Gestapo odvezlo těhotnou Marii Fráňovou, rozenou Lohniskou, doma zůstal pouze čtyřletý syn Ivo Fráňa.
Štěpán Bouzar byl v době úmrtí svobodný. Byl zpopelněn v Krematoriu města Brna 26. 6. 1942, číslo kremace 6027.
osoby

Ludvík Fráňa
spolupráce v odboji Ludvík Fráňa
spolupráce v odboj Josef Holík
spolupráce v odboji Jiří Láník
spolupráce v odboji Ladislav Lohniský
spolupráce v odboji
další osoby (5)...
události

25. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 24. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2477/k
24. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 24. června)
jeden z popravenýchMenš


Aktualizováno: 28. 08. 2023