doc. PhDr. Jiří Rambousek, CSc.

* 26.12.1927 Jihlava – † 4.11.2018 Brno


literární historik a editor


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Jiřímu Rambouskovi se podařilo z archivu pedagogické fakulty zachránit brněnskou pozůstalost Ivana Blatného, která tam byla bez evidence uložena


vzdělání

1939–1941 gymnázium v Jihlavě (do uzavření gestapem), pak pokračoval na tzv. hlavní škole v Jihlavě),
1943–1944 obchodní škola v Brně,
1945–1947 reálné gymnázium v Jihlavě,
1947–1951 FF UK v Praze - obor čeština-filozofie, 1952 titul PhDr.),
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - 1990 titul CSc., 1991 titul doc.


dílo

zobrazit


zaměstnání

1944–1945 totálně nasazen v karosárně J. K. Sedláček v Jihlavě,
1951–1952 základní škola v Jemnici a Jablonci nad Nisou,
prezenční vojenskou službu vykonával v Podbořanech, Mariánských Lázních a Chebu,
od roku 1955 osmiletá základní škola v Kokoníně (část Jablonce nad Nisou),
1956–1962 jedenáctiletá střední škola (později SVVŠ) v Jablonci,
od roku 1962 Pedagogický institut v Jihlavě (odborný asistent),
od roku 1964 UJEP v Brně (katedra českého jazyka a literatury),
po roce 1970 mu bylo postupně znemožněno vyučovat obor a v listopadu 1973 byl z politických důvodů z fakulty propuštěn,
1973–1987 družstvo Dlažba v Brně (skladník, vrátný, topič a účetní), souběžně však pořizoval technické překlady pro brněnské překladatelské středisko a od roku 1976 spolupráce jako externí jazykový redaktor s měsíčníkem Věda a život, krátce i na cizí jméno,
leden 1988 odchod do důchodu,
léto 1989 krátký pobyt u příbuzných v USA,
leden 1990 návrat na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (v letech 1991–1993 vedení katedry bohemistiky),
v roce 2000 znovu odchod do důchodu,
externí působení na Masarykově univerzitě (až do roku 2014)osoby

Ivan Blatný
J. Rambousek zachránil jeho pozůstalost z archivu na pedagogické fakultě
hub


Aktualizováno: 08. 03. 2019