prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.

* 29.10.1926 Brno – † 30.5.2016 Brno


klasický filolog, mykénolog, grécista


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČR


bydliště

Brno, Titova 46


cena města

Brna, v oboru společenských věd (2006)


vzdělání

1950–1972 FF MU - obor latina - klasická řečtina (1950 doktor filozofie, 1961 kandidát věd v oboru klasické filologie, 1962 docent, 1968 jmenován profesorem klasické filologie, 1972 titul doktor věd)


jiné pocty

Zlatá medaile Masarykovy Univerzity v Brně - za rozvoj ÚKS FF MU (2001)


dílo

zobrazit


zaměstnání

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity:
- 1952 odborný asistent
- 1962–1968 docent
- 1966–1969 proděkan fakulty
- 1968 profesor
- 1974–1976, 1990–1993 a 1995–1997 - vedoucí Ústavu klasických studií FF MU
- 1990–1993 předseda Akademického senátu MU
- 2007–2013 výzkumný pracovník Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních při ÚKS FF MU,
profesor na UPOL (1990)


odborné a zájmové organizace

členství:
- poradní sbor pro jazyk a literaturu při Akreditační komisi ČR
- česká komise UNESCO
- Comité International Permanent des Études Mycéniennes (Paris),
- Societa Italiana di Glottologia (Roma)
- Societas Linguistica Europaea (London)
- Görres-Gesellschaft (Mainz)
- od roku 2005 zástupce Masarykovy univerzity v řídícím výboru (Comité de Pilotage) projektu EWHUM (Altamura, Italia)
- od 2007 člen redakční rady Triandafyllidovy nadace při Aristotelově univerzitě v Soluni pro vydávání starořeckých dialektů

jako hostující profesor přednášel:
- dlouhodobě (několik měsíců) ve Vídni (Universität Wien), v Heidelbergu (Ruprecht-Karls Universität; 2 semestry), v Grazu (Karl-Franzens Universität; 1 semestr)
- kratší dobu pak v Amsterdamu (Universiteit van Amsterdam; 1 měsíc), v Cambridgi (University of Cambridge; 1 měsíc)

člen ediční rady Eirene (Praha), Listů filologických (Praha), Minos (Salamanca), Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada archeologicko-klasická, Graeco-Latina Brunensia (Brno)


hrob

Židenický hřbitov, skup. 2, hrob č. 45-46


poznámky

Antonín Bartoněk byl významným vědeckým pracovníkem a pedagogem světového renomé. Zabýval se především mykénologií, starořeckými dialekty a obecnými otázkami klasické filologie, mimo jiné také přispěl k rozluštění lineárního písma B.
Dlouhodobě působil na ÚKS FF MU, několikrát se stal vedoucím ústavu. Prosadil se však i do fakultních struktur, a to ve funkci proděkana a předsedy akademického senátu. Mezi jeho důležité publikační aktivity patří vysokoškolská učebnice s názvem Latina pro posluchače Filozofické fakulty, s níž přišly do styku generace studentů na FF MU.
S manželkou sdíleli odborné i cestovatelské zájmy - profesor Bartoněk přivedl Dagmar Bartoňkovou ke studiu klasické filologie a společně napsali několik turistických průvodců.


ulice

Titova
bydliště


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
místo posledního odpočinku


události

30. 1. 2007
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2006
jeden z oceněných


Trojáčková, LucKub


Aktualizováno: 01. 06. 2023