Prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.

* 29.10.1926 Brno ČSR – † 30.5.2016 Brno ČR


klasický filolog, mykénolog, grécista


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČR


bydliště

Brno, Titova 46


vzdělání

1950–1972: obor latina - klasická řečtina na FF MU - 1950 doktor filozofie, 1961 kandidát věd v oboru klasické filologie, 1962 docent, 1968 jmenován profesorem klasické filologie, 1972 titul doktor věd


jiné pocty

29. října 2001 Zlatá medaile MU za rozvoj ÚKS FF MU


dílo

zobrazit


zaměstnání

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity:
- 1952 odborný asistent
- 1962–1968 docent
- 1966–1969 proděkan fakulty
- 1968 profesor
- 1974–1976, 1990–1993 a 1995–1997 - vedoucí Ústavu klasických studií FF MU
- 1990–1993 předseda Akademického senátu MU
- 2007–2013 výzkumný pracovník Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních při ÚKS FF MU
profesor na UPOL (1990)


odborné a zájmové organizace

členství:
- poradní sbor pro jazyk a literaturu při Akreditační komisi ČR
- česká komise UNESCO
- Comité International Permanent des Études Mycéniennes (Paris),
- Societa Italiana di Glottologia (Roma)
- Societas Linguistica Europaea (London)
- Görres-Gesellschaft (Mainz)
- od roku 2005 zástupce Masarykovy univerzity v řídícím výboru (Comité de Pilotage) projektu EWHUM (Altamura, Italia)
- od 2007 člen redakční rady Triandafyllidovy nadace při Aristotelově univerzitě v Soluni pro vydávání starořeckých dialektů

jako hostující profesor přednášel:
- dlouhodobě (několik měsíců) ve Vídni (Universität Wien), v Heidelbergu (Ruprecht-Karls Universität; 2 semestry), v Grazu (Karl-Franzens Universität; 1 semestr)
- kratší dobu pak v Amsterdamu (Universiteit van Amsterdam; 1 měsíc), v Cambridgi (University of Cambridge; 1 měsíc)

člen ediční rady Eirene (Praha), Listů filologických (Praha), Minos (Salamanca), Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada archeologicko-klasická, Graeco-Latina Brunensia (Brno)


poznámky

Antonín Bartoněk byl významným vědeckým pracovníkem a pedagogem světového renomé. Zabýval se především mykénologií, starořeckými dialekty a obecnými otázkami klasické filologie, mimo jiné také přispěl k rozluštění lineárního písma B.
Dlouhodobě působil na ÚKS FF MU, několikrát se stal vedoucím ústavu. Prosadil se však i do fakultních struktur, a to ve funkci proděkana a předsedy akademického senátu. Mezi jeho důležité publikační aktivity patří vysokoškolská učebnice s názvem Latina pro posluchače Filozofické fakulty, s níž přišly do styku generace studentů na FF MU.
partneři

Dagmar Bartoňková
(sdíleli odborné i cestovatelské zájmy - profesor Bartoněk přivedl Dagmar Bartoňkovou ke studiu klasické filologie a společně napsali několik turistických průvodců)


ulice

Titova
bydliště


Studentský záznam


Aktualizováno: 02. 10. 2020