Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Člupek

  Ing. Bohumil Člupek


  • * 20.10.1881 Olešnice (okres Blansko) – † 25.7.1953 Praha


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • bydliště

   Olešnice čp. 84 (rodný dům)


  • vzdělání

   reálka v Prostějově (1891/1892–1897/1898),
   ČVUT v Praze - stavební inženýrství


  • dílo

   Ve fondech Národního technického muzea v Praze je uložena jeho sbírka dokumentace ke stavitelství vodnímu, mostnímu a silničnímu v zahraničí, zejména v USA.
   Do sbírek VHÚ v Praze byly v roce 2002 získány dvě unikátní dopisnice polní pošty, které odeslal Ing. Bohumil Člunek z obležené pevnosti Přemyšl na adresu Tomáše Člupka, učitele v Prostějově, Prostějov, Rejskova 24.


  • zaměstnání

   1903–1906 asistent Ústavu stavitelství mostního na ČVŠT v Brně,
   1906–1909 úředník Ředitelství pro stavbu vodních cest ve Vídni (od roku 1909 samostatný technický referent jeho pražské pobočky),
   jako expert ministerstva veřejných prací byl v roce 1920 vyslán do USA, od listopadu 1920 vrchní komisař ministerstva obrany u Ředitelství vodních cest.


  • poznámky

   V rakousko-uherské armádě poručík ženijního ředitelství. Narukoval v létě 1914, zajat 22. 3. 1915 u Přemyšlu. V taškenstkém zajateckém táboře předsedou samosprávy, do čs. vojska se přihlásil 1. 9. 1916 v Taškentu. Do čs. legie v Rusku zařazen 15. 10. 1917, dne 11. 11. 1917 se stal vojenským inženýrem při sborovém inspektorátu a 13. 1. 1918 dispozičním důstojníkem sboru. Dne 5. 4. 1919 povýšen na majora a jmenován zástupcem československé vlády při spojenecké železniční radě. Konec v legiích 14. 2. 1921, poslední hodnost: podplukovník. Demobilizován.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Adolf Štys
   profesor


  • rodiče

   Tomáš Člupek
   Marie Člupková (Fleišerová)


  • autor

   blat, Menš


Aktualizováno: 16. 03. 2019