Ing. Bohumil Člupek

* 20.10.1881 Olešnice (okres Blansko) – † 25.7.1953 Praha


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


bydliště

Olešnice čp. 84 (rodný dům)


vzdělání

reálka v Prostějově (1891/1892–1897/1898),
ČVUT v Praze - stavební inženýrství


dílo

Ve fondech Národního technického muzea v Praze je uložena jeho sbírka dokumentace ke stavitelství vodnímu, mostnímu a silničnímu v zahraničí, zejména v USA.
Do sbírek VHÚ v Praze byly v roce 2002 získány dvě unikátní dopisnice polní pošty, které odeslal Ing. Bohumil Člunek z obležené pevnosti Přemyšl na adresu Tomáše Člupka, učitele v Prostějově, Prostějov, Rejskova 24.


zaměstnání

1903–1906 asistent Ústavu stavitelství mostního na ČVŠT v Brně,
1906–1909 úředník Ředitelství pro stavbu vodních cest ve Vídni (od roku 1909 samostatný technický referent jeho pražské pobočky),
jako expert ministerstva veřejných prací byl v roce 1920 vyslán do USA, od listopadu 1920 vrchní komisař ministerstva obrany u Ředitelství vodních cest.


poznámky

V rakousko-uherské armádě poručík ženijního ředitelství. Narukoval v létě 1914, zajat 22. 3. 1915 u Přemyšlu. V taškenstkém zajateckém táboře předsedou samosprávy, do čs. vojska se přihlásil 1. 9. 1916 v Taškentu. Do čs. legie v Rusku zařazen 15. 10. 1917, dne 11. 11. 1917 se stal vojenským inženýrem při sborovém inspektorátu a 13. 1. 1918 dispozičním důstojníkem sboru. Dne 5. 4. 1919 povýšen na majora a jmenován zástupcem československé vlády při spojenecké železniční radě. Konec v legiích 14. 2. 1921, poslední hodnost: podplukovník. Demobilizován.osoby

Adolf Štys
profesorblat, Menš


Aktualizováno: 16. 03. 2019