Internetová encyklopedie dějin Brna

Markéta Vaňková

  JUDr. Markéta Vaňková


  • * 15.7.1977 Brno


  • primátorka Statutárního města Brna (zvolena pro volební období 2018–2020)


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSSR, Česká republika


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   Právnická fakulta Masarykovy univerzity (2000 titul Mgr, 2002 titul JUDr. v oboru Právo se specializací Občanské právo),
   v roce 2003 úspěšně složené advokátní zkoušky


  • zaměstnání

   advokacie se zaměřením na občanské, obchodní a správní právo

  • politická orientace

   od roku 2002 členka ODS

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 2002 až dosud zastupitelka městské části Brno-střed,
   2006–2010 členka Zastupitelstva města Brna a současně členka rady městské části Brno-střed,
   2010–2014 uvolněná zastupitelka městské části Brno-střed pro oblast legislativy a životního prostředí,
   od roku 2016 zastupitelka Jihomoravského kraje,
   na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20. listopadu 2018 zvolena pro volební období 2018 až 2022 novou primátorkou města Brna


  • poznámky

   Výše uvedené informace jsou čerpány z oficiálního profilu paní primátorky - www.marketavankova.cz.


  • obrazy

   img21015.jpg


  • prameny, literatura

   Www stránky
   "Markéta Vaňková"


  • osoba na objektech

   100 let Velkého Brna
   památný strom: Lidická x Lužánky 0/16


  • objekty

   100 let Velkého Brna
   památný strom: Lidická x Lužánky 0/16
   primátorka Brna, zasadila památný strom
   prodloužení tramvajové trati
   základní kámen: Osová 0/01
   primátorka města
   lípa ke 100. výročí vzniku Velkého Brna
   památný strom: Šelepova 1/03
   primátorka města Brna


  • události

   13. 1. 2020
   Mezinárodní konference „Tributa to Kurt Gödel 2020“
   primátorka Brna, převzala záštitu
   19. 11. 2019
   Odhalení nové pamětní desky na počest Sira Nicholase Wintona
   primátorka Statutárního města Brna
   17. 11. 2019
   Slavnostní otevření parku Danuše Muzikářové
   primátorka města Brna
   14. 10. 2019
   Slavnost zahájení stavby prodloužení tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu v Brně
   primátorka Statutárního města Brna
   5. 10. 2019
   Slavnostní odhalení lavičky Václava Havla
   primátorka Statutárního města Brna

   další události (5)...


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 17. 03. 2019

Markéta Vaňková. Foto: Marie Schmerková. Fotografii pro naši encyklopedii poskytla sama paní primátorka, děkujeme.