JUDr. Markéta Vaňková

* 15.7.1977 Brno


primátorka Statutárního města Brna (zvolena pro volební období 2018–2020)


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, Česká republika


bydliště

Brno


vzdělání

gymnázium v Brně,
Právnická fakulta Masarykovy univerzity (2000 titul Mgr, 2002 titul JUDr. v oboru Právo se specializací Občanské právo),
v roce 2003 úspěšně složené advokátní zkoušky


zaměstnání

advokacie se zaměřením na občanské, obchodní a správní právo


politická orientace

od roku 2002 členka ODS


odborné a zájmové organizace

od roku 2002 až dosud zastupitelka městské části Brno-střed,
2006–2010 členka Zastupitelstva města Brna a současně členka rady městské části Brno-střed,
2010–2014 uvolněná zastupitelka městské části Brno-střed pro oblast legislativy a životního prostředí,
od roku 2016 zastupitelka Jihomoravského kraje,
na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20. listopadu 2018 zvolena pro volební období 2018 až 2022 novou primátorkou města Brna


poznámky

Výše uvedené informace jsou čerpány z oficiálního profilu paní primátorky - www.marketavankova.cz.prameny, literatura

Www stránky

"Markéta Vaňková"


osoby

Milena Flodrová
M. Vaňková se podílela na návrhu na udělení čestného občanství M. Flodrové


osoba na objektech

100 let Velkého Brna
památný strom: Lidická x Lužánky 0/16


objekty

100 let Velkého Brna
památný strom: Lidická x Lužánky 0/16
primátorka Brna, zasadila památný strom
prodloužení tramvajové trati
základní kámen: Osová 0/01
primátorka města
pamětní deska Otmara a Alexandry Kučerových
pamětní deska: Renneská třída 42/01
zúčastnila se slavnosti
lípa ke 100. výročí vzniku Velkého Brna
památný strom: Šelepova 1/03
primátorka města Brna
strom česko-francouzského přátelství
památný strom: Údolní 33/03
primátorka města Brna, účastnice slavnosti


události

17. 11. 2023
Oslavy 150 let Uměleckoprůmyslového muzea v Brně
převzala záštitu nad projektem
13. 11. 2023
Odhalení pamětní desky Tomáše Eduarda Šilingera
primátorka města Brna
13. 9. 2023
Otevření Orlovny v Líšni po rekonstrukci
primátorka města Brna
4. 9. 2023
Otevření Obřadní síně Ústředního hřbitova po rekonstrukci
primátorka města Brna
31. 8. 2023
Odhalení Památníku zmizelých
primátorka města Brna

další události (43)...


Jis


Aktualizováno: 30. 05. 2021