JUDr. Markéta Vaňková

* 15.7.1977 Brno


primátorka Statutárního města Brna (zvolena pro volební období 2018–2020)


národnost

česká


státní příslušnost

ČSSR, Česká republika


bydliště

Brno


vzdělání

gymnázium v Brně,
Právnická fakulta Masarykovy univerzity (2000 titul Mgr, 2002 titul JUDr. v oboru Právo se specializací Občanské právo),
v roce 2003 úspěšně složené advokátní zkoušky


zaměstnání

advokacie se zaměřením na občanské, obchodní a správní právo


politická orientace

od roku 2002 členka ODS


odborné a zájmové organizace

od roku 2002 až dosud zastupitelka městské části Brno-střed,
2006–2010 členka Zastupitelstva města Brna a současně členka rady městské části Brno-střed,
2010–2014 uvolněná zastupitelka městské části Brno-střed pro oblast legislativy a životního prostředí,
od roku 2016 zastupitelka Jihomoravského kraje,
na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20. listopadu 2018 zvolena pro volební období 2018 až 2022 novou primátorkou města Brna


poznámky

Výše uvedené informace jsou čerpány z oficiálního profilu paní primátorky - www.marketavankova.cz.prameny, literatura

Www stránky

"Markéta Vaňková"


osoba na objektech

100 let Velkého Brna
památný strom: Lidická x Lužánky 0/16


objekty

100 let Velkého Brna
památný strom: Lidická x Lužánky 0/16
primátorka Brna, zasadila památný strom
prodloužení tramvajové trati
základní kámen: Osová 0/01
primátorka města
lípa ke 100. výročí vzniku Velkého Brna
památný strom: Šelepova 1/03
primátorka města Brna
strom česko-francouzského přátelství
památný strom: Údolní 33/03
primátorka města Brna, účastnice slavnosti


události

7. 9. 2021
Slavnostní předání ocenění Cena města Brna za rok 2020
primátorka města Brna
26. 7. 2021
Meeting Brno 2021
primátorka města Brna - převzala záštitu nad festivalem
13. 4. 2021
Umístění sochy sv. Barbory v tramvajovém tunelu Osová-Univerzitní kampus
primátorka města Brna
20. 7. 2020
Meeting Brno 2020
převzala záštitu nad festivalem
15. 6. 2020
Slavnostní odhalení Lavičky Jaromíra Hniličky
účastník slavnostního odhalení

další události (12)...


Jis


Aktualizováno: 30. 05. 2021