Jan Knos

* 28.4.1892 Brno-Židenice – † 26.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzen dne 26. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (1946)


zaměstnání

trafikant


odborné a zájmové organizace

DSK Juliánov (později DSK Brno XV, od roku 1934 ČAFC Židenice) - předseda,
kapelník v Židenicích


hrob

Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 7, hrob č. 310 (kenotaf)


poznámky

Účastnil se odbojové činnosti podporou osob pronásledovaných gestapem (od Antonína Bezděka a Josefa Karase přebíral falešné legitimace pro ilegálně žijící osoby a vzhledem k charakteru svého zaměstnání jim je mohl nenápadně předávat).
Zatčen 8. 6. 1942. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 27. 6. 1942. Příjmení píšeme v podobě uvedené v matrice narození (-Menš).
(Informace pro naši encyklopedii doplnila paní Alice Antošovská, děkujeme.)osoby

Antonín Bezděk
spolupráce v odboji Josef Karas
spolupráce v odboji


partneři

Antonie Knosová (Cejpková)
sňatek: 15. 8. 1918, Brno (vojenský kostel)
ulice

Táborská
rodný dům (tehdy Židenice čp. 427) Ve figurách
bydliště (dnes Skorkovského) Křížkovského (Křížkovskýgasse)
bydliště v době úmrtí (dnes Otakara Ševčíka)


stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55
kenotaf


události

27. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 26. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2503/e
26. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 26. června)
jeden z popravených
12/1921
Založení fotbalového klubu DSK Juliánov
předseda klubu


Menš, MJ


Aktualizováno: 13. 05. 2020