Mgr. Jiří Nečas, Ph.D.

* 27.2.1955 Brno (ČSR) – † 1.6.2018 (SRN)


bohemista, pedagog, výtvarný umělec


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, SRN


zajímavé okolnosti

Signifikantní pro jeho grafickou techniku byla kresba neředěnou tuší na barevně neutrální papír prováděná štětcem, perem nebo tužkou.
Sám se označil za ,,kreslíře slov". Inspiraci k tvorbě nacházel ve fragmentech vět spisovatelů, básníků a filozofů (Mallarméa, Horáce, Gunnara Ekelöfa, E. E. Cummingse, J. L. Borgese, A. Rimbauda, J. R. Jiméneze, Senecy, M. Koperníka, W. C. Williamse atd.). Výrazně ho ovlivnila také hudba 20. století (A. von Weber, J. Cage, M. Feldman).
Jeho umělecká tvorba je zastoupena v muzeích a galeriích: Poznań, Szczecin, Kórnik (Polsko); Chrudim, Brno (Česká republika); Bochum, Regensburg, Bonn (Spolková republika Německo).


příčina úmrtí

v důsledku tragické nehody


bydliště

od roku 1981 Poznaň,
od roku 1997 Sankt Augustin,
poslední zjištěná adresa trvalého pobytu: Markusstraße 13, 53757 Sankt Augustin


vzdělání

1974–1979 výtvarná výchova (ateliér V. Kotasové a M. Štolfy) a bohemistika na Univerzitě Palackého v Olomouci,
v roce 1999 získal doktorát na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani (dizertační práce na téma česko-polská homonyma)


vyznamenání a pocty

- Umělecká cena Kulturforum Overath, s Hansem Delfossem (2008)
- Cena předsedy vlády státu Severní Porýní-Vestfálsko v soutěži Umělci se setkávají s dětmi a mladými lidmi (2008) - Künstlerinnen und Künstler begegnen Kindern und Jugendlichen


jiné pocty

Cena Jiřího Nečase za umění (Dr. Jiři Nečas-Kunstpreis) - na jeho počest (po jeho smrti udělována na střední škole Landschulheim am Solling Holzmindenu v Německu) - jedná se o podporu kreativity a osobního rozvoje studentů


dílo

zobrazit


zaměstnání

1981–1996 vybudoval a vedl katedru bohemistiky na na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani,
od roku 1984 umělecký vedoucí galerie "Zycie i Myśł" v Poznani,
od roku 1997 nezávislý umělec v Sankt Augustinu (Severní Porýní-Vestfálsko),
od roku 2008 výuka výtvarné výchovy a teorie výtvarného umění na elitní internátní střední škole Landschulheim am Solling Holzmindenu (Dolní Sasko)


poznámky

Jiří Nečas byl významným výtvarníkem, lingvistou a pedagogem. Po studiích v socialistickém Československu působil na poznaňské univerzitě, kde vybudoval katedru bohemistika.
Souběžně s vědeckou činností se věnoval vlastní umělecké tvorbě a kurátorské práci. Hlavním iniciačním a tvůrčím prostředkem jeho grafické tvorby se stala literatura, filozofie a hudba, která autora vedla k niternému prožití daného textu a vyvrcholila jeho vizuálním zpracováním (tzv. "kreslíř slov").
Po odchodu do Německa v roce 1997 Nečas působil jako svobodný umělec a posléze začal vyučovat na střední umělecké škole, kde prosadil specifickou metodu výuky. Žáci sledovali fonetiku a melodii čteného projevu, přičemž si jeho prostřednictvím vytvářeli obraz, který formou skládaných kreseb, leporel „otiskovali“ na papír.události

4. 6. 2004
Hudba a život Leoše Janáčka v zrcadle umění bonnských umělcůStudentský záznam


Aktualizováno: 02. 10. 2020