Oldřich Šebor

* 20.3.1892 Nymburk (okres Nymburk) – † 7.5.1939 na silnici Kuřim - Lipůvka


akademický malíř, středoškolský pedagog, pedagogický spisovatel


příčina úmrtí

při automobilovém neštěstí


bydliště

Brno, Křížová 65,
Brno-Královo Pole, Wilsongasse - Wilsonova 8a


dílo

Autor učebnice: Kreslení pro čtyři třídy nižších středních škol s českým jazykem vyučovacím. Brno 1937.
Věnoval se grafickému designu, byl autorem propagačních plakátů pro různé firmy i pro propagaci města. Jeho grafické práce jsou uloženy ve sbírkách Moravské galerie v Brně.


zaměstnání

profesor československého státního učitelského ústavu v Brně (službu nastoupil 1. 9. 1922),
profesor kreslení na reálném gymnáziu v Brně-Králově Poli (v době úmrtí)


odborné a zájmové organizace

Klub výtvarných umělců Aleš v Brněpoznámky

Zahynul při automobilovém neštěstí na odbočce ze státní silnice ke Kuřimi v noci 7. 5. 1939. Osobní automobil řídil četař Mareček, dále v něm cestovali plukovník Vladimír Řeháček a František Dvořáček z Lipůvky. Při neštěstí zahynuli Šebor a Dvořáček, podle pitevního nálezu se udusili zvrácením stravy do hrtanu a udušením. Stejná smrt hrozila i Řeháčkovi, ale podařilo se jej zachránit. Byl propuštěn farním úřadem v Kuřimi k pohřbení do Brna, pohřeb se konal 10. 5. 1939 (s povolením lékaře).osoby

Antonín Bartoš
O. Šebor spolupracoval s A. Bartošem při vzniku kaple v Jeruzalémě; A. Bartoš pohřbíval O. Šebora František Dvořáček
společně zahynuli při automobilovém neštěstí Vladimír Řeháček
Vl. Řeháček automobilové neštěstí přežil, O. Šebor zahynul


partneři

Antonie Šeborová (Řípová)
sňatek: 28. 8. 1917, Jizerní Vtelno
ulice

Křížová
bydliště Wilsongasse - Wilsonova
bydliště doložené v době úmrtí (dnes Husitská)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


blat, Menš


Aktualizováno: 29. 01. 2020