PhDr. ThDr. Josef Chmelíček

* 23.3.1823 Náměšť nad Oslavou – † 15.3.1891 Brno


teolog, kněz, kaplan, hudební skladatel, spisovatel (cestopisy)
bratr osobnosti: Jan Chmelíček


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

S hraběcí rodinou Dietrichsteinů procestoval Palestinu, Egypt, Francii, Španělsko a další země. Hrál na většinu hudebních nástrojů (obzvlášť oblíbené varhany), zkomponoval víc jak 30 vokálních mší, víc jak 600 fug, hojně offertorií, kázání a mariánských melodramat. Jazykové znalosti: angličtina, francouzština, španělština, italština.


bydliště

Brno:
- Stadthofplatz 2 (1870)
- Talgasse 12 (1880)
- Tivoli-Gasse - Tivoli 3 (1890)


vzdělání

nižší gymnázium v Hornu (Dolní Rakousy),
vyšší gymnázium v Brně,
bohoslovecký ústav v Brně,
doktorát z filozofie získal na univerzitě ve Štýrském Hradci


dílo

zobrazit


zaměstnání

1847 vysvěcen na kněze,
1866–1868 kaplan ve Křtinách, dále pak v Doubravici a na zámku v Boskovicích,
učitel náboženství v rodině hraběte Mennsdorfa,
1866 jmenován profesorem na teologickém ústavu brněnské diecéze (pastorální hudba, harmonie,...),
dále byl jmenován biskupským radou a přísedícím konsistoře (kromě toho byl biskupským radou v Sekavě)


odborné a zájmové organizace

výbor "Dědictví sv. Cyrila a Methodia",
Vídeňský spolek pro zvelebení a rozšíření přesné hudby kostelné,
Císařská královská moravská slezská společnost pro zvelebení hospodářství a rozmnožení znalosti přírody a vlasti


poznámky

svou bohatou knihovnu věnoval knihovně biskupského alumnátu v Brně (celkem 389 spisů o 620 svazcích)

ulice

Stadthofplatz (U městského dvoru, též U městského domu, či náměstí U Městského dvoru)
bydliště (dnes Šilingrovo náměstí) Talgasse - Údolní
bydliště (dnes Údolní) Tivoli-Gasse - Tivoli
bydliště (dnes Jiráskova)


MJ


Aktualizováno: 23. 03. 2014