Anna Macháčková

* 23.6.1910 – † 2.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


rodné jméno

Glogarová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzena stanným soudem v Brně 2. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popravena


bydliště

Valašské Meziříčí, Goethova 478


jiné pocty

její jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Opavě


zaměstnání

v domácnosti


poznámky

zpopelněna v Krematoriu města Brna 6. 7. 1942

události

3. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 2. 7. 1942
v protokolu uvedena pod číslem 2575/c
2. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 2. července)
jedna z popravených


Menš


Aktualizováno: 09. 03. 2020