Internetová encyklopedie dějin Brna

Julian Maciej Goslar

  Julian Maciej Goslar


  • * 24.2.1820 Lwow (tehdy Halič) – † 3.2.1852 Vídeň (Rakousko)


  • polský politický vězeň na Špilberku
   bratr osobnosti: Jan Goslar


  • národnost

   polská


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno, Špilberk 1


  • vzdělání

   gymnázium v Tarnově (vyloučen v roce 1839 za podvratnou činnost)


  • dílo

   Je autorem několika agitačních brožur a básní ze žaláře. Na Špilberku složil několik popěvků, které se později zpívaly v Haliči jako národní písně.


  • zaměstnání

   soukromý učitel


  • poznámky

   Působil jako revoluční agitátor v západní Haliči, vypracoval v roce 1845 provolání, kterým vyzýval rolníky k povstání v této části Polska, která patřila tehdy k rakouské monarchii.
   Po porážce tzv. krakovského povstání v roce 1846 byl rolníky předán rakouským úřadům. Byl původně odsouzen rakouskými soudy k trestu smrti, cestou milosti trest změněn na 18 let těžkého žaláře. Na Špilberk byl dopraven 18. 2. 1848, zde jej zastihla amnestie v březnu 1848, z Brna odcestoval v dubnu 1848. Okamžitě se zapojil do revoluční práce v Haliči, poté ve Vídni, kde se snažil politicky uvědomovat rolnické poslance v rakouském ústavodárném shromáždění. Zapojil se do bojů na vídeňských barikádách v oddílu generála Béma, za což byl odsouzen do pevnosti Kufstein.
   Po propuštění na amnestii v roce 1850 opětovně v Haliči organizoval spiknutí proti rakouské vládě, po zatčení a odsouzení vojenským soudem k trestu smrti byl popraven oběšením.


  • prameny, literatura


  • sourozenci

   Jan Goslar


  • ulice

   Špilberk
   pobyt v roce 1848


  • osoba na objektech

   věznění Poláci
   pamětní deska: Špilberk 1 - chodba expozice /05


  • stavby

   Hrad a pevnost Špilberk
   Špilberk 1/210
   politický vězeň


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 28. 05. 2019