Kamil Nesveda

* 12.12.1890 Radějov (okres Hodonín) – † 30.9.1941 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


rodné jméno

Kamilo Antonín Nesweda


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

zemský úřad v Brně povolil výnosem z 8. 1. 1940 změnu jména na „Kamil Antonín Nesveda“


příčina úmrtí

sebevražda


bydliště

Radějov čp. 62 (rodný dům),
Brno, Hoppova 24


vzdělání

gymnázium ve Strážnici,
vojenská akademie ve Vídni,
Vysoká škola válečná v Praze (Štefánikův ročník)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1914–1918,
Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

brigádní generál in memoriam (1946)


zaměstnání

voják z povolání (plukovník generálního štábu)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 58, hrob č. 14–15 (kenotaf)


poznámky

Po skončení první světové války vstoupil do čsl. armády jako kapitán. Po absolvování Vysoké školy válečné byl přidělen k divizi v Opavě, poté Zemskému velitelství v Brně, později šest let vyučoval na Vysoké válečné škole v Praze.
Znovu se vrátil do Brna jako náčelník štábu divize, poté se stal náčelníkem 3. sboru v Brně, od 3. 11. 1938 delimitační důstojník na jižní Moravě. Od 1. července 1939 působil jako plukovník ve vládním vojsku (vstup na pokyn Obrany národa), přednosta štábu inspektorátu III. Brno.
Pro účast v odbojové organizaci Obrana národa (kraj Brno-okres, 1. velitel) byl zatčen 3. 12. 1940. Vězněn v Uherském Hradišti, v Brně v Sušilových a Kounicových kolejích, kde v prvním stanném právu spáchal sebevraždu.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 1. 10. 1941, číslo kremace neuvedeno, v matrice úmrtí není ani uvedena příčina úmrtí.
(Vojenská kariéra je podrobně popsána v publikaci „Vlast a čest byly jim dražší nežli život“ -Menš.)
osoby

Karel Čápek
spolupráce v odboji Antonín Gšventner
spolupráce v odboji


partneři


ulice

Hoppova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
kenotaf


události

2. 10. 1941
Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941
do úmrtního protokolu připsán dodatečně, pod číslem 3567Menš


Aktualizováno: 06. 04. 2023