Johann Georg Metzger

* 1623 Dolní Rakousy – † 3.3.1698 Brno


první brněnský poštmistr, od roku 1659 dlouholetý člen brněnské městské rady a primátor; v letech 1672–1673 působil krátce i jako polní poštmistr císařské armády u Montecucuoliho v Říši


šlechtický predikát

von Metzburg


nej...

Brno: první brněnský poštmistr


zajímavé okolnosti

V mládí se dvakrát zúčastnil v císařském poselství cesty do Cařihradu. V roce -V roce 1663 (jako znalý tureckého jazyka) pronikl sám v přestrojení nepřátelským ležením u Pohořelic a jako první přinesl do Vídně zprávy o tatarské invazi na Moravě. Byl za to císařem Leopoldem I. povýšen do rytířského stavu s přídomkem "z Metzburgu".


bydliště

Brno, Postgasse (dnes Orlí 16)


zaměstnání

v Brně vedl první poštovní úřad plných 43 let


prameny, literatura

ulice

Postgasse
bydliště (dnes Orlí)


osoba na objektech

barokní náhrobek
náhrobek: Rašínova 0/08


Fl


Aktualizováno: 26. 08. 2019