Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Georg Metzger

  Johann Georg Metzger


  • * 1623 Dolní Rakousy – † 3.3.1698 Brno


  • první brněnský poštmistr, od roku 1659 dlouholetý člen brněnské městské rady a primátor; v letech 1672–1673 působil krátce i jako polní poštmistr císařské armády u Montecucuoliho v Říši


  • šlechtický predikát

   von Metzburg


  • nej...

   Brno: první brněnský poštmistr

  • zajímavé okolnosti

   V mládí se dvakrát zúčastnil v císařském poselství cesty do Cařihradu. V roce -V roce 1663 (jako znalý tureckého jazyka) pronikl sám v přestrojení nepřátelským ležením u Pohořelic a jako první přinesl do Vídně zprávy o tatarské invazi na Moravě. Byl za to císařem Leopoldem I. povýšen do rytířského stavu s přídomkem "z Metzburgu".


  • bydliště

   Brno, Postgasse (dnes Orlí 16)


  • zaměstnání

   v Brně vedl první poštovní úřad plných 43 let


  • prameny, literatura


  • ulice

   Postgasse
   bydliště (dnes Orlí)


  • osoba na objektech

   barokní náhrobek
   náhrobek: Rašínova 0/08


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 26. 08. 2019