Josef Mrkvica

* 25.2.1914 Velké Němčice, okr. Břeclav – † 9.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Klobouky u Brna čp. 552


vzdělání

obecná škola ve Velkých Němčicích,
měšťanská škola ve Vranovicích,
reálné gymnázium v Hustopečích (1936 maturita),
vojenská akademie v Hranicích (vyřazen 14. 7. 1937 jako poručík dělostřelectva)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí okupace v Židlochovicích, na pomníku před školou v obci Velké Němčice, na pamětní desce obětí 2. světové války na budově obecního úřadu ve Velkých Hostěrádkách


zaměstnání

voják z povolání (nadporučík),
úředník okresního úřadu v Židlochovicích, později v Kloboukách


odborné a zájmové organizace

Sokol


poznámky

Pocházel z rodiny chudého domkáře, která měla celkem devět dětí. Rodiče brzy zemřeli a Josef Mrkvica si musel na studia sám vydělávat. Byl velice nadaný, velmi obětavý a nesobecký. Po absolvování vojenské akademie v Hranicích byl dne 14. 8. 1937 jmenován poručíkem.
Po okupaci Československa opustil vojenskou službu a pracoval jako úředník na okresním úřadu v Židlochovicích, později v Kloboukách u Brna. Stal se členem ilegální odbojové organizace Obrana národa.
Gestapem byl zatčen 11. 3. 1942 v úřadě v Kloboukách u Brna. Převezen do Brna do Kounicových kolejí, kde byl po rozsudku stanného soudu popraven.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 10. 6. 1942. V době popravy byl ženatý.
osoby

Otakar Nedbal
spolupracovník


události

10. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 9. 6. 1942
v protokolu uveden pod čísle 2300 e
9. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 9. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 21. 02. 2016