Internetová encyklopedie dějin Brna

František Slaměník

  František Slaměník


  • * 4.10.1845 Radslavice (okres Přerov) – † 2.7.1919 Přerov


  • učitel, spisovatel


  • státní příslušnost

   Rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   nižší reálka v Lipníku,
   učitelský ústav v Olomouci

  • jiné pocty

   v Přerově existovala Slaměníkova měšťanská škola chlapecká,
   čestný občan Přerova, Mariánských Hor a rodných Radslavic


  • dílo

   Vzpomínky starého učitele 1907 (memoárová publikace), původně vycházely v časopisu "Komenský" (1901–1905)


  • zaměstnání

   podučitel na dívčí hlavní škole v Kroměříži (1863),
   učitel německé měšťanské školy dívčí v Kroměříži (1872–1873),
   řídicí učitel v Kojetíně (1874–1884),
   ředitel měšťanské školy chlapecké a dívčí v Přerově (od roku 1885)

  • odborné a zájmové organizace

   v roce 1882 založil a do roku 1901 působil jako předseda Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě,
   působil ve výboru Mezinárodní společnosti Komenského v Berlíně


  • hrob

   Přerov


  • poznámky

   Redigoval časopis Komenský (v letech 1880–1896). V roce 1883 se konal v Brně učitelský sjezd, jehož se zúčastnilo 1200 učitelů, organizátorem byl František Slaměník. Byl doma i v zahraničí ceněným badatelem o životě a působení Jana Amose Komenského.
   Roku 1892 založil v Přerově Komenského muzeum, věnoval sem na pět tisíc různých děl, mezi nimi unikáty z díla Komenského, které za velkých finančních obětí získal doma i v cizině. Zájem o dění neztratil ani po vážných zdravotních problémech (ochrnutí po mrtvici, téměř ztráta zraku).


  • pojmenované ulice

   Slaměníkova (Maloměřice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Františka Slaměníková


  • děti

   Amos Slaměník
   Jan Slaměník


  • autor

   Do, Menš


Aktualizováno: 09. 10. 2016