František Slaměník

* 4.10.1845 Radslavice (okres Přerov) – † 2.7.1919 Přerov


učitel, spisovatel


státní příslušnost

Rakouská monarchie, Rakousko-Uhersko, ČSR


vzdělání

nižší reálka v Lipníku,
učitelský ústav v Olomouci


jiné pocty

v Přerově existovala Slaměníkova měšťanská škola chlapecká,
čestný občan Přerova, Mariánských Hor a rodných Radslavic


dílo

Vzpomínky starého učitele 1907 (memoárová publikace), původně vycházely v časopisu "Komenský" (1901–1905)


zaměstnání

podučitel na dívčí hlavní škole v Kroměříži (1863),
učitel německé měšťanské školy dívčí v Kroměříži (1872–1873),
řídicí učitel v Kojetíně (1874–1884),
ředitel měšťanské školy chlapecké a dívčí v Přerově (od roku 1885)


odborné a zájmové organizace

v roce 1882 založil a do roku 1901 působil jako předseda Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě,
působil ve výboru Mezinárodní společnosti Komenského v Berlíně


hrob

Přerov


poznámky

Redigoval časopis Komenský (v letech 1880–1896). V roce 1883 se konal v Brně učitelský sjezd, jehož se zúčastnilo 1200 učitelů, organizátorem byl František Slaměník. Byl doma i v zahraničí ceněným badatelem o životě a působení Jana Amose Komenského.
Roku 1892 založil v Přerově Komenského muzeum, věnoval sem na pět tisíc různých děl, mezi nimi unikáty z díla Komenského, které za velkých finančních obětí získal doma i v cizině. Zájem o dění neztratil ani po vážných zdravotních problémech (ochrnutí po mrtvici, téměř ztráta zraku).


pojmenované ulice

Slaměníkova (Maloměřice)


prameny, literatura

zobrazit
Do, Menš


Aktualizováno: 09. 10. 2016