Doc. PhDr. Ivan Seidl, CSc.

* 1.4.1947 – † 15.2.2000


romanista a italianista; v letech 1998–2000 děkan FF MU v Brně


národnost

česká


vzdělání

1965–1971 FF MU v Brně - obor francouzština-čeština (1971 absolvent, 1972 PhDr., 1977 absolvent oboru rozšířeného o italštinu),
1968–1970 stipendista na École Normale Supérieure v Paříži


jiné pocty

rytířský řád za Zásluhy o Italskou republiku (1999)


dílo

Kromě odborných publikací z oboru překládal z italštiny (např. Jak napsat diplomovou práci od Umberta Eca, 1997).


zaměstnání

1971–1972 gymnázium v Bučovicích (pedagog),
FF MU v Brně - Ústav románských jazyků a literatur (od roku 1972 asistent, od roku 1975 odborný asistent, od roku 1987 docent, od roku 1990 vedoucí ústavu, v letech 1997–1998 proděkan a v letech 1998–2000 děkan FF MU),
zahraniční pobyty na univerzitách v Římě, Bruselu, Benátkách a Aix-en-Provence


prameny, literatura


hub


Aktualizováno: 15. 02. 2022