Doc. PhDr. Ivan Seidl, CSc.

* 1.4.1947 – † 15.2.2000


romanista a italianista


národnost

česká


vzdělání

FF MU v Brně - obor francouzština-čeština (1965–1971) rozšířený o italštinu, absolvoval v roce 1977, 1972 titul PhDr.),
École Normale Supérieure v Paříži (stipendista 1968–1970)


jiné pocty

rytířský řád za Zásluhy o Italskou republiku (199)


dílo

Kromě odborných publikací z oboru překládal z italštiny (např. Jak napsat diplomovou práci od Umberta Eca, 1997).


zaměstnání

1971–1972 gymnázium v Bučovicích (pedagog)

FF MU v Brně - Ústav románských jazyků a literatur (od roku 1972 asistent, od roku 1975 odborný asistent, od roku 1987 docent, od roku 1990 vedoucí ústavu, v letech 1997–1998 proděkan a v letech 1998–2000 děkan FF MU,
zahraniční pobyty na univerzitách v Římě, Bruselu, Benátkách a Aix-en-Provence


prameny, literatura


hub


Aktualizováno: 08. 08. 2019