Internetová encyklopedie dějin Brna

Ivan Seidl

  Doc. PhDr. Ivan Seidl, CSc.


  • * 1.4.1947 – † 15.2.2000


  • romanista a italianista


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   FF MU v Brně - obor francouzština-čeština (1965–1971) rozšířený o italštinu, absolvoval v roce 1977, 1972 titul PhDr.),
   École Normale Supérieure v Paříži (stipendista 1968–1970)

  • jiné pocty

   rytířský řád za Zásluhy o Italskou republiku (199)


  • dílo

   Kromě odborných publikací z oboru překládal z italštiny (např. Jak napsat diplomovou práci od Umberta Eca, 1997).


  • zaměstnání

   1971–1972 gymnázium v Bučovicích (pedagog)

   FF MU v Brně - Ústav románských jazyků a literatur (od roku 1972 asistent, od roku 1975 odborný asistent, od roku 1987 docent, od roku 1990 vedoucí ústavu, v letech 1997–1998 proděkan a v letech 1998–2000 děkan FF MU,
   zahraniční pobyty na univerzitách v Římě, Bruselu, Benátkách a Aix-en-Provence


  • prameny, literatura


  • osoby

   Otto Ducháček
   pedagog Karel Ohnesorg
   pedagog Jaroslava Pačesová
   pedagog


  • autor

   hub


Aktualizováno: 08. 08. 2019