RNDr. Jiří Grygar, CSc.

* 17.3.1936 Heinersdorf (dnes Dziewiętlice, Polsko)


astronom a astrofyzik, popularizátor vědy, odborný spisovatel


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČR


zajímavé okolnosti

Autor řady publikací, článků a překladů, které i široké veřejnosti přibližují astrofyzikální vědu. Je oblíbený, vtipný a pohotový řečník, který dovede své posluchače zaujmout a objasnit přístupnou formou někdy i velmi složité astrofyzické jevy.


cena města

Brna, v oboru přírodní vědy (2013)


vzdělání

gymnázium v Brně-Husovicích, Elgartova (1954 maturita),
1954–1957 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně,
1957–1959 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně (2016),
Stříbrná medaile Senátu ČR (2021)


jiné pocty

Cena Kalenga (1996),
Čestné uznání Mensy (2010),
Nušlova cena (2011)


zaměstnání

po dokončení studií až do roku 1980 odborný pracovník Astronomického ústavu Československé akademie věd,
od roku 1980 odborný pracovník Fyzikálního ústavu Československé akademie věd (dnes Akademie věd České republiky) - oddělení astročásticové fyziky


odborné a zájmové organizace

od roku 1959 člen Československé (dnes České) astronomické společnosti (v letech 1992–1998 její předseda)


poznámky

Aktivně se podílel na stavbě první části Lidové hvězdárny v Brně, současně se stal jedním z jejích prvních demonstrátorů a spoluzakládal také zdejší skupinu pozorovatelů meteorů a proměnných hvězd.
Velmi známý je dlouhý seriál Žně objevů, v němž Jiří Grygar poskytuje stručný souhrn nejdůležitějších a nejzajímavějších objevů na poli astronomie i kosmonautiky v uplynulém roce.
První článek v rámci tohoto seriálu vyšel v časopise Říše hvězd v roce 1966 - od té doby v tištěné formě vycházel až do roku 1994, kdy tento časopis zanikl. Seriál ale pokračuje dosud - od roku 1995 totiž vychází v časopise Kozmos, který vydává hvězdárna v Hurbanovu na Slovensku (a od tohoto ročníku jsou tyto články veřejně dostupné na adrese: www.astro.sk.
Ve zmíněném časopisu Kozmos tento seriál na pokračovaní vychází v každém čísle (tohoto dvouměsíčníku) - uprostřed něj je vždy dvanáctistránková vložka, která se dá vyjmout a případně svazovat po jednotlivých ročnících.
Asi 4 roky od začátku tohoto seriálu (kolem roku 1970) Jiří Grygar začal každoročně prezentovat přednášku na brněnské hvězdárně, která byla stručným výtahem dílů prezentovaných o několik měsíců dříve ve zmíněném časopisu. V současné době jsou tyto přednášky natáčeny a umisťovány i na web brněnské hvězdárny.
Jiří Grygar je bytostně spjat s městem Brnem - tedy nejen s brněnskou hvězdárnou, jíž je velkým podporovatelem. Často také přednáší na brněnských univerzitách i v jiných vzdělávacích institucích.
(Za informace k výše uvedenému seriálu děkujeme samotnému dr. Grygarovi.)osoby


osoba na objektech

Střed vesmíru
pamětní kámen: Trávníky x Demlova 0/01
jeden z vědců uvedených na pomníku


události

13. 8. 2019
Odhalení pomníku středu vesmíru v Brně
účastník slavnosti
18. 9. 2016
Pocta profesoru Stanislavu Krátkému u příležitosti pojmenování parku
účastník slavnosti
21. 1. 2014
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2013
jeden z oceněných
29. 3. 2011
Přednáška Žeň objevů 2010
přednášející
25. 3. 2003
Prezentace hmatového planetária
přednesl úvodní prezentaci


Menš


Aktualizováno: 25. 02. 2022