Internetová encyklopedie dějin Brna

Martin Augustin Deutschmann (Teutschmann)

  Martin Augustin Deutschmann (Teutschmann)


  • Hlohov (Polsko) – † 5.2.1678 Brno


  • lékárník a majitel domu s lékárnou U zlaté koruny


  • zajímavé okolnosti

   měšťanem brněnským se stal 17. 7. 1659, do městské rady byl zvolen 20. 5. 1664, v níž pracoval s výjimkou let 1666 a 1667 až do roku 1677 a od roku 1668 byl pověřen i dozorem nad městskou káznicí a v témže roce i dohlížitelem na trh s chlebem a masem.


  • bydliště

   Brno, Radnická 3

  • měšťan od

   17. 7. 1659 (Brno)


  • zaměstnání

   lékárník U zlaté koruny


  • poznámky

   Byl prudké povahy a vyvolával často nejrůznější spory a komplikace. Vystupoval např. tvrdě proti konkurenční lékárně U červeného raka a neváhal použít ani fyzického násilí vůči nespokojeným zákazníkům a případným odpůrcům, stejně jako vedl nekonečné soudy, při nichž vymáhal dluhy i v nejvyšších kruzích moravské šlechty. Přesto byl přijat do vedení města, kde se osvědčil, byl také uznávaným odborníkem ve svém povolání, svým dvěma synům např. odkázal např. i svou - blíže nespecifikovanou - knihovnu(!).
   Získal značný majetek a vlastnil i další dům v II. kvartálu města Brna.
   Ve svém testamentu z 31. 1. 1678 sestavil ucelený inventář svého majetku včetně nemovitostí a univerzální dědičkou ustanovil svou druhou manželku Marii Magdalenu, rozenou Haginovou.

   Lékárnu U zlaté koruny se vším příslušenstvím mu patrně předala po sňatku (asi v roce 1662) jeho první manželka Sabina Artzbergerová, které lékárna připadla spolu s veškerým dědictvím po zemřelém manželovi Johannu Artzbergerovi, jak je výslovně uvedeno v jeho testamentu z 25. 6. 1658 slovy: "... nejmilejší manželce Sabině..." S touto manželkou měl dceru Annu Barboru.
   Se svou druhou manželkou Maří Magdalenou, rozenou Haginovou měl poté pět dětí, tři nejmenované dcery a dva syny: Josefa AntonínaMartina Augustina. Ani jeden z nich se však lékárnictví nevěnoval.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Baltasar Anton Heldenreich (Heldrich)
   B. Ant. Heldenreich v městské radě brněnské v roce 1677 vystřídal svého předchůdce lékárníka Deutschmanna


  • partneři

   Sabina Artzbergerová
   (první manželka) Maří Magdalena Deutschmannová (Haginová)
   (druhá manželka)


  • děti

   Josef Antonín Deutschmann
   Martin Augustin (ml.) Deutschmann


  • ulice

   Radnická
   bydliště


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 26. 08. 2019