Johann Michael Wabel

* 1717 Brno – † 7.2.1797 Brno


zemský lékárník v lékárně U zlaté koruny v Brně


zajímavé okolnosti

Jeho samostatná praxe v lékárně se patrně neobešla bez různých problémů, zejména v majetkových záležitostech.
V roce 1755 byl potrestán pokutou 15 zlatých za údajné předražování medikamentů a zboží. V roce 1767 byl nařčen, že svou nedbalostí nebo nevědomostí zavinil smrt hraběnky Dietrichsteinové, když v léku pro ni předávkoval opium. Po delším soudním jednání byl však zproštěn této viny, protože lék byl shledán nezávadným, Vizitační komise však shledávaly lékárnu v relativním pořádku a na odpovídající úrovni, takže se sám Wabel stal v letech 1776-1777 dokonce i úředním analytikem.
Ve své lékárně také vychovával lékárenské učedníky, mezi nimiž byl i Josef Ebenberger, který po vyučení se později stal majitelem dvou lékáren v Praze na Malé straně a jedné lékárny nemocniční, ačkoliv mu bylo vydáno Wabelem absolutorium bez toho, že by ho před tím dal vyzkoušet zemskou zdravotní komisí jak bylo nařízeno.


bydliště

Brno, Radnická 3


měšťan od

9. 2. 1746 (Brno)


zaměstnání

působil původně v Brně jako lékárenský pomocník, po získání lékárny se vším vybavením po Franzi Ignazi Müllerovi však postoupil ve společenském žebříčku a byl přijat 9. 2. 1746 za brněnského měšťana a užíval titul zemský lékárník


poznámky

V té době musel zájemce o práci v lékárně ovládat latinu a mít absolvovány nejméně tři roky latinských škol. Wabel se však přes různá úskalí časem postupně dostal i do vyšších odborných kruhů, v letech 1766–1777 byl dokonce přísežným znalcem a úředním analytikem s titulem zemský lékárník. Jeho lékárna se těšila výborné pověsti.
Wabel byl ženat s jistou Alžbětou, manželství bylo pravděpodobně bezdětné, takže Alžběta ve svém testamentu z 1. 12.1806 svůj veškerý majetek, zděděný po svém manželovi, odkázala své sestře Viktorii Scheuvé a jejího manžela, svého švagra, ustanovila jak univerzálním dědice, tak i vykonavatelem testamentu. (Na svou doživotní hospodyni Annu pak pamatovala odkazem 10 zlatých)
Wabel sám zemřel bez závěti a zdá se proto, že náhle a nečekaně.


prameny, literatura

osoby

Franz Ignác Karl Müller
J. M. Wabel jako lékárenský pomocník lékárnu U zlaté koruny získal se vším vybavením po Františku Ignáci Karlovi Müllerovi


ulice

Radnická
bydliště


Fl


Aktualizováno: 26. 08. 2019