Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Michael Wabel

  Johann Michael Wabel


  • * 1717 Brno – † 7.2.1797 Brno


  • zemský lékárník v lékárně U zlaté koruny v Brně


  • zajímavé okolnosti

   Jeho samostatná praxe v lékárně se patrně neobešla bez různých problémů, zejména v majetkových záležitostech.
   V roce 1755 byl potrestán pokutou 15 zlatých za údajné předražování medikamentů a zboží. V roce 1767 byl nařčen, že svou nedbalostí nebo nevědomostí zavinil smrt hraběnky Dietrichsteinové, když v léku pro ni předávkoval opium. Po delším soudním jednání byl však zproštěn této viny, protože lék byl shledán nezávadným, Vizitační komise však shledávaly lékárnu v relativním pořádku a na odpovídající úrovni, takže se sám Wabel stal v letech 1776-1777 dokonce i úředním analytikem.
   Ve své lékárně také vychovával lékárenské učedníky, mezi nimiž byl i Josef Ebenberger, který po vyučení se později stal majitelem dvou lékáren v Praze na Malé straně a jedné lékárny nemocniční, ačkoliv mu bylo vydáno Wabelem absolutorium bez toho, že by ho před tím dal vyzkoušet zemskou zdravotní komisí jak bylo nařízeno.


  • bydliště

   Brno, Radnická 3

  • měšťan od

   9. 2. 1746 (Brno)


  • zaměstnání

   působil původně v Brně jako lékárenský pomocník, po získání lékárny se vším vybavením po Franzi Ignazi Müllerovi však postoupil ve společenském žebříčku a byl přijat 9. 2. 1746 za brněnského měšťana a užíval titul zemský lékárník


  • poznámky

   V té době musel zájemce o práci v lékárně ovládat latinu a mít absolvovány nejméně tři roky latinských škol. Wabel se však přes různá úskalí časem postupně dostal i do vyšších odborných kruhů, v letech 1766–1777 byl dokonce přísežným znalcem a úředním analytikem s titulem zemský lékárník. Jeho lékárna se těšila výborné pověsti.
   Wabel byl ženat s jistou Alžbětou, manželství bylo pravděpodobně bezdětné, takže Alžběta ve svém testamentu z 1. 12.1806 svůj veškerý majetek, zděděný po svém manželovi, odkázala své sestře Viktorii Scheuvé a jejího manžela, svého švagra, ustanovila jak univerzálním dědice, tak i vykonavatelem testamentu. (Na svou doživotní hospodyni Annu pak pamatovala odkazem 10 zlatých)
   Wabel sám zemřel bez závěti a zdá se proto, že náhle a nečekaně.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Franz Ignác Karl Müller
   J. M. Wabel jako lékárenský pomocník lékárnu U zlaté koruny získal se vším vybavením po Františku Ignáci Karlovi Müllerovi


  • ulice

   Radnická
   bydliště


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 26. 08. 2019