Ing. arch. Dr. Jan Rejchl

* 7.7.1899 Hradec Králové – † 25.2.1985 Hradec Králové


civilní inženýr pro architekturu a pozemní stavby


zajímavé okolnosti

Vysoká škola technická Dr. E. Beneše v Brně - v roce 1947 habilitován pro obor užitkových staveb (habilitační spis: "Domy obchodu"),
soudní znalec z oboru architektury pro obvod krajského soudu v Hradci Králové


bydliště

Hradec Králové


vzdělání

reálka s maturitou v Hradci Králové,
Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství v Praze (2. státní zkouška v roce 1924),
speciální škola pro architekturu při Akademii výtvarného umění v Praze (prof. Gočár) - absolvováno v roce 1925,
ČVUT v Praze - doktor technických věd (1934) - dizertační práce "Spořitelny - pojednání o jejich vzniku, organizaci, výstavbě a technických zařízeních"


vyznamenání a pocty

Pamětní odznak čs. dobrovolců z let 1918–1919,
Čs. medaile vítězství (1914–1919),
Medaile čs. dobrovolců (1918–1919)


dílo

autor hesel v Technickém slovníku naučném


odborné a zájmové organizace

jednatel Skupiny výtvarníků v Hradci Králové


poznámky

Po 2. světové válce se dobrovolně přihlásil k činné vojenské službě a účastnil se prvních prací na obnově čs. armády v Hradci Králové.


prameny, literatura

Archivní pramen

"Rejchl Jan"


související odkazy

blat


Aktualizováno: 19. 08. 2019