Internetová encyklopedie dějin Brna

Heinrich Nass (Nasz, Naasz, Nass von Nassau)

  Heinrich Nass (Nasz, Naasz, Nass von Nassau)


  • * 1650 Mohuč (Německo) – † 28.7.1698 Brno


  • lékárník v lékárně "U červeného raka"


  • národnost

   německá


  • zajímavé okolnosti

   Studoval ve Vídni, kde získal 16. 12. 1677 diplom a kde také nastoupil na své první místo v tamní lékárně ovdovělé Roziny Gymnichové, kde setrval do konce roku 1679. Záhy poté odešel do Brna, kde si v roce 1680 koupil dům s lékárnou U červeného raka a už 12. 2. 1680 se stal brněnským měšťanem.
   Měl zvláštní nesnášenlivou povahu a působil městu i řadu nepříjemností. Už po první vizitaci jeho lékárny v roce 1681 došlo asi ke konfliktu i když z neznámých důvodů. Nicméně i přesto se Nass stal 13. 5. 1687 členem brněnské městské rady a byl jím až do konce svého života, tedy plných dvanáct let.


  • bydliště

   Brno, Sedlářská (dnes Masarykova 1)

  • měšťan od

   12. 2. 1680 (Brno)


  • zaměstnání

   lékárník v lékárně U červeného raka


  • poznámky

   V lékárně patrně neměl žádného pomocníka a podle svědectví současníků si rád "vypůjčoval na věčnou oplátku" některé preparáty, chemikálie či materiálie např. z lékárny U zlaté koruny. Vůbec největší spor vznikl při vizitaci Nassovy lékárny 19. 11. 1686, kterou prováděla odborná komise jejímiž členy byli: zemský fyzik Med. Dr. Georg Ignaz Hettmeyer, Med. Dr. Alexander Winckler von Wincklersberg, dále městského fyzika Ferdinanda Vollaufa a Baltazara Antona Heldenreicha. Doprovázel je i lékárník Andreas Metzger z lékárny U zlaté koruny v Brně, v níž tatáž vizitace měla proběhnout den poté, 20. 11. 1686.
   Zjištěno při tom bylo, že Nassova lékárna je v dezolátním stavu a komise o tom informovala protokolem příslušný odbor královského tribunálu, který nařídil, že lékárna bude do šesti měsíců v pořádku, což zkontroluje opět tato komise. Došlo pak k otevřenému sporu mezi komisí a Nassem, který se protáhl až do počátku devadesátých let 17. století.
   Byl ženat s Annou Marií, vdovou Schmiedovou, rozenou Hertodtovou z Todtefelsu, s níž měl dva syny (Franze Heinricha a Leopolda Antona) a dceru (Kateřinu Helenu).
   Svůj testament napsal Heinrich Nass 16. 7. 1698, jeho manželka Anna Marie má svůj testament z 20. 7. 1715. Oba testamenty dosvědčují početnou rodinu v Mohuči.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Masarykova
   bydliště


  • stavby

   lékárna U červeného raka
   Masarykova 1/444
   lékárník


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 03. 09. 2019