Internetová encyklopedie dějin Brna

Ignaz Caspar Christian Bocken (Pocken, Poken, Pokan)

  Ignaz Caspar Christian Bocken (Pocken, Poken, Pokan)


  • * 1741 – † 18.6.1787 Brno


  • lékárník v lékárně U červeného raka


  • zajímavé okolnosti

   Brněnským měšťanem se stal 4. 2. 1766 a patřil k váženým osobnostem. Vycházel velmi dobře i se svými kolegy lékárníky Kopetzkym (U zlatého orla) a Wabelem (U zlaté koruny). Vyjadřoval se např. i k žádosti Johanna Georga Elssnera z Vídně o povolení otevření si obchodu s materialistickým či drogistickým zbožím, což však doporučil odmítnout.
   Svůj testament sepsal 9. 6. 1787 tedy devět dní před smrtí.


  • bydliště

   Brno, Sedlářská (dnes Masarykova 1)

  • měšťan od

   4. 2. 1766 (Brno)


  • zaměstnání

   lékárník v lékárně U červeného raka


  • poznámky

   Jeho manželka Johanna, rozená patrně Selzerová a pocházející ze Židlochovic, zemřela nedlouho před svým manželem 18. 12. 1786 ve svých 47 letech. Patrně neměli děti, neboť většina odkazů jde ve prospěch církve a osob, které žily v jejich blízkosti, ale byly s nimi spřízněny nepřímo.
   Vyplývá z toho, že sám Bocken byl patrně v mládí vychováván v jisté rakouské rodině Brandtnerových jako nevlastní syn. V této rodině byli - jak vyplývá z jeho testamentu - zastoupeni lékaři i lékárníci (např. Med. Dr. Josef Brandtner z Vídně, Michael Brandtner, lékárník v rakouském Bruck an der Leitha, Karl Brandtner, lékárník v Kremži aj.), což jistě ovlivnilo zaměření poté i Bockena. V testamentu však pamatuje Bocken i na jistého Ignaze Zugschwerta, lékárníka v Mikulově, jemuž odkazuje 200 zlatých. Na hotovosti tak testamentem rozdělil 4.055 zlatých.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Spangl
   J. Spangl byl zaměstnán v lékárně u Ignaze Caspara Christina Bockena


  • partneři

   Johanna Bockenová (Selzerová(?)


  • ulice

   Masarykova
   bydliště


  • stavby

   lékárna U červeného raka
   Masarykova 1/444
   lékárník


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 23. 08. 2019