Internetová encyklopedie dějin Brna

Georg Görner (Gherner, Körner, Kherner)

  Georg Görner (Gherner, Körner, Kherner)


  • – † kolem roku 1644 Brno


  • lékárník v blíže nejmenované lékárně v místech pozdější lékárny U zlaté koruny


  • zajímavé okolnosti

   Přišel do Brna někdy na začátku 30. let 17. století. Brněnským měšťanem a majitelem lékárny s titulem "Apateker"(!) se stal 4. 1. 1633.


  • bydliště

   Brno, Unter der Reichen Kramen (dnes nároží Radnické a původní ulice Průchodní - nyní Radnická 3)

  • měšťan od

   4. 1. 1633 (Brno)


  • zaměstnání

   lékárník


  • poznámky

   Oženil se v roce 1633 s Mariannou, rozenou Weyladtovou, tehdy už vdovou po Konradu Bosketovi (Boscetovi, Boschketovi), patrně obchodníkovi a měšťanu brněnském od 10. 3. 1620, který zasedal v městské radě v letech 1625–1626 a 1629–1630, který poté někdy v letech 1631–1632 zemřel.
   Stal se také otčímem tří dětí Marianny z prvního manželství, syna Johanna, dcery Sabiny a blíže neurčeného sirotka Elisabethy.


  • prameny, literatura


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 03. 09. 2019