P. Alois Slovák

* 1.8.1859 Boskovice – † 23.3.1930 Brno


kněz, profesor, vlastenecký kazatel, tvůrce Mohyly míru, památníku na Bitvu u Slavkova v roce 1905


zajímavé okolnosti

V době studia absolvoval kurs pro výchovu hluchoněmých. Od roku 1899 byl předsedou komitétu pro zřízení pomníku na bojišti slavkovském.


bydliště

Brno


vzdělání

od roku 1871 studium na Slovanském gymnáziu v Brně,
od roku 1878 studium na bohosloveckém ústavu v Brně,
10. září 1882 vysvěcen na kněze


jiné pocty

čestné občanství obce Prace,
čestné členství Cizineckého svazu v Brně


dílo

- Bitva u Slavkova (S mapkou bojiště). Brno 1897, s. 154.
- La bataille d´Austerlitz 2 Décembre 1805. Paris 1908, s. 268.


zaměstnání

1882 ustanoven druhým kooperátorem v Ivančicích,
1883 působil jako druhý kaplan v katedrálním chrámu na Petrově,
1885 katecheta na české národní škole v Příční ulici,
1886 výpomocný katecheta na I. německém státním gymnáziu,
od roku 1887 prefekt na teologickém ústavu a od roku 1889 regent biskupského chlapeckého semináře (do roku 1896),
od roku 1888 působil až do roku 1923 jako profesor náboženství na I. České státní reálce,
roku 1924 odešel na odpočinek


hrob

hřbitov Boskovice


pojmenováno

krátkou dobu (na počátku 30. let 20. století) byl pojmenován dnešní Obilní trh názvem: Sady profesora Slováka (v roce 1932 v rozích sadů byly umístěny smaltované desky s nápisem: "Na počest vlasteneckého kněze a kazatele prof. Aloise Slováka byly tyto sady nazvány Sady profesora Slováka")


poznámky

P. Slovák proslul svými promluvami, kázáním při bohoslužbách, v kostele u jezuitů. Rozsáhlé prostory chrámové nestačily pojmouti množství posluchačů, kteří si přicházeli poslechnouti slova pravdy a útěchy, slova lásky k Bohu a lásky k vlasti.
Dal podnět i k založení starobrněnské záložny.

Smuteční rozloučení s P. Aloisem Slovákem se konalo ve čtvrtek 27. 3. 1930 v jezuitském kostele, poté byl převezen k pohřbení do rodných Boskovic.pojmenované ulice

- Slovákova (Starý Lískovec)
Slovákova (Veveří)osoby

Josef Dostrašil
A. Slovák zaopatřoval a pohřbíval J. Dostrašila Štěpán Doubrava
P. Slovák vykonal církevní obřady při pohřbu Š. Doubravy Adolf Gajdoš
žák na gymnáziu Hildegarda (Hilda) Cecilie Haniková
P. Slovák pohřbíval H. Hanikovou Karel Tomeš
Karel Tomeš pronesl na smutečním shromáždění proslov
další osoby (2)...


osoba na objektech

A. Slovák
pamětní deska: Beethovenova 6/01 pojmenování parku
pamětní deska: Obilní trh 0/01


události

27. 3. 1930
Smuteční rozloučení s P. Aloisem Slovákem v Brně
rozloučení se konalo před převozem zemřelého P. Slováka do Boskovic
30. 7. 1897
Pohřeb Ph. Dr. Štěpána Doubravy
vykonal církevní obřady pohřbu


Do


Aktualizováno: 19. 03. 2019