Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Slovák

  P. Alois Slovák


  • * 1.8.1859 Boskovice – † 23.3.1930 Brno


  • kněz, profesor, vlastenecký kazatel, tvůrce Mohyly míru, památníku na Bitvu u Slavkova v roce 1905


  • zajímavé okolnosti

   V době studia absolvoval kurs pro výchovu hluchoněmých. Od roku 1899 byl předsedou komitétu pro zřízení pomníku na bojišti slavkovském.


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   od roku 1871 studium na Slovanském gymnáziu v Brně,
   od roku 1878 studium na bohosloveckém ústavu v Brně,
   10. září 1882 vysvěcen na kněze

  • jiné pocty

   čestné občanství obce Prace,
   čestné členství Cizineckého svazu v Brně


  • dílo

   - Bitva u Slavkova (S mapkou bojiště). Brno 1897, s. 154.
   - La bataille d´Austerlitz 2 Décembre 1805. Paris 1908, s. 268.


  • zaměstnání

   1882 ustanoven druhým kooperátorem v Ivančicích,
   1883 působil jako druhý kaplan v katedrálním chrámu na Petrově,
   1885 katecheta na české národní škole v Příční ulici,
   1886 výpomocný katecheta na I. německém státním gymnáziu,
   od roku 1887 prefekt na teologickém ústavu a od roku 1889 regent biskupského chlapeckého semináře (do roku 1896),
   od roku 1888 působil až do roku 1923 jako profesor náboženství na I. České státní reálce,
   roku 1924 odešel na odpočinek


  • hrob

   hřbitov Boskovice

  • pojmenováno

   krátkou dobu (na počátku 30. let 20. století) byl pojmenován dnešní Obilní trh názvem: Sady profesora Slováka (v roce 1932 v rozích sadů byly umístěny smaltované desky s nápisem: "Na počest vlasteneckého kněze a kazatele prof. Aloise Slováka byly tyto sady nazvány Sady profesora Slováka")


  • poznámky

   P. Slovák proslul svými promluvami, kázáním při bohoslužbách, v kostele u jezuitů. Rozsáhlé prostory chrámové nestačily pojmouti množství posluchačů, kteří si přicházeli poslechnouti slova pravdy a útěchy, slova lásky k Bohu a lásky k vlasti.
   Dal podnět i k založení starobrněnské záložny.

   Smuteční rozloučení s P. Aloisem Slovákem se konalo ve čtvrtek 27. 3. 1930 v jezuitském kostele, poté byl převezen k pohřbení do rodných Boskovic.


  • obrazy

   img0191.jpg img0192.jpg img15809.jpg


  • pojmenované ulice

   - Slovákova (Starý Lískovec)
   Slovákova (Veveří)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Štěpán Doubrava
   P. Slovák vykonal církevní obřady při pohřbu Š. Doubravy Adolf Gajdoš
   žák na gymnáziu Hildegarda (Hilda) Cecilie Haniková
   P. Slovák pohřbíval H. Hanikovou Karel Tomeš
   Karel Tomeš pronesl na smutečním shromáždění proslov Otakar Vávra
   O. Vávra jeho žákem na gymnáziu


  • osoba na objektech

   A. Slovák
   pamětní deska: Beethovenova 6/01 pojmenování parku
   pamětní deska: Obilní trh 0/01


  • události

   27. 3. 1930
   Smuteční rozloučení s P. Aloisem Slovákem v Brně
   rozloučení se konalo před převozem zemřelého P. Slováka do Boskovic
   30. 7. 1897
   Pohřeb Ph. Dr. Štěpána Doubravy
   vykonal církevní obřady pohřbu


  • autor

   Do


Aktualizováno: 19. 03. 2019

P. Alois Slovák. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 1461.