Milica Moravčíková

* 12.4.1933 Praha


dítě osobnosti: armádní generál Antonín Hasal


rodné jméno

Hasalová, rozloučená Klaviková, rozloučená Švehlová


zaměstnání

věnovala se tanečnímu umění


odborné a zájmové organizace

Sokol,
Společnost pro vědu a umění (jako první žena byla v roce 1977 zvolena prezidentkou)


poznámky

Vzhledem ke svému věku nebyla zatčena 17. 9. 1942 v akci E, zůstala sama z celé rodiny, po dobu okupace se o ni starala teta Milada Sábová, sestra maminky. Po osvobození se celá rodina Hasalova šťastně setkala, ale již v červnu 1948 odešli všichni do emigrace.
Milica Moravčíková se zapojila aktivně do kulturního života krajanů, s jejím jménem se spojena řada význačných akcí, které propagovaly českou kulturu a historii v zahraničí. Ona sama proslovila řadu vysoce ceněných přednášek na tato témata, organizovala koncerty české hudby atp.
Menš


Aktualizováno: 08. 09. 2019