František Mikeš

* 5.7.1888 Radňovice (okres Žďár nad Sázavou) – † 9.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Radňovice čp. 18 (rodný dům)


vzdělání

obecná škola v Radňovicích,
nižší třídy reálky v Novém Městě na Moravě,
hospodářská škola ve Velkém Meziříčí


zaměstnání

rolník


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Pernštejnská, III. okrsek),
člen Peněžního ústředí moravských zemědělských družstev pro Moravu a Slezsko a Moragra v Brně


poznámky

V rakousko-uherské armádě vojín 81. pěšího pluku. Narukoval 2. 8. 1914, na ruskou frontu odjížděl 15. 8. 1914. Zajat: 1. 4. 1915, Dukla. Jako zajatec pracoval v olověných dolech na Urale. Přihlášení do legií: 15. 11. 1915, Tambovská gubernie, Lipeck.
Do čs. legie v Rusku zařazen 29. 7. 1916, 2. střelecký pluk, podporučík. Prošel bitvami u Zborova, Bachmače a na dalších místech. Konec v legiích 22. 4. 1920, poslední útvar: 2. střelecký pluk, poslední hodnost: poručík. Do vlasti se vracel na lodi Madavaska kolem Indie, přes Suezský průplav do Terstu.
V meziválečném období velmi aktivní rolník na Vysočině, zakladatel zemědělského a zpracovatelského družstva v Novém Městě na Moravě.
Za okupace se zapojil do odboje v Obraně národa v Novém Městě na Moravě.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 10. 6. 1942.
partneři

Marie Mikešová (Janů)
sňatek: 25. 1. 1910, Jámy; manželství rozloučeno 12. 4. 1921
(první manželka)
Helena Mikešová (Feldmannová)
(druhá manželka)
sourozenci

osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Dominikánské náměstí 4/05


události

10. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 9. 6. 1942
v protokolu uveden pod čísle 2298 h
9. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 9. června)
jeden z popravených


Menš, Kopin


Aktualizováno: 07. 02. 2019