Internetová encyklopedie dějin Brna

František Jordán

  prof. PhDr. František Jordán, CSc.


  • * 21.10.1921 Polešovice – † 2.6.1979 Brno


  • profesor československých dějin, vedoucí katedry historie a archivnictví


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   celý život se potýkal se zdravotními obtížemi, které si přivodil za 2. světové války, dlouhodobě trpěl anginou pectoris


  • vzdělání

   gymnázium ve Strážnici (1941 maturita),
   ve vysokoškolském studiu mohl pokračovat až po válce,
   1945–1950 FF MU v Brně - obor historie a bohemistika (1952 titul PhDr., 1962 titul CSc., 1964 titul docent, 1972 jmenován profesorem)


  • zaměstnání

   od roku 1941 továrna na nábytek v Rohatci (pomocný dělník),
   totálně nasazen v rakouském Kapfenbergu (skladník, později výplatní),
   v roce 1944 uprchl do Jugoslávie a stal se členem slovinského protifašistického odboje,
   již během studia byl na univerzitě zaměstnán nejprve jako pomocná vědecká síla v historickém semináři a poté jako výpomocný asistent,
   po promoci v roce 1950 krátce pracoval v nakladatelství Rovnost (odpovědný redaktor historických publikací),
   1951 FF MU - pedagog a akademický pracovník (od roku 1959 vedoucí katedry historie a archivnictví, 1960–1962 proděkan),
   1969 zvolen děkanem FF MU, ale kvůli nemoci funkci odmítl

  • odborné a zájmové organizace

   Matice slovenská,
   Československá historická společnost (člen výboru),
   ČSAV (člen vědeckého kolegia historie),
   Vědecká rada FF MU,
   Kabinet pro dějiny univerzity


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Augustin Jordán
   Marie Jordánová (Obdržálková)


  • autor

   hub


Aktualizováno: 16. 09. 2019