doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.

* 17.6.1946 Brno – † 9.9.2019 Brno


pedagog, architekt, malíř a grafik


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

FA VUT v Brně


dílo

Aleš Navrátil se věnoval nejen architektuře, ale i výtvarnému umění, především v oblasti grafiky, malby a figurální tvorby. Uskutečnil více než 20 autorských výstav, první z nich v roce 1967 v Jazzklubu Ornis v Brně.
Taktéž se zúčastnil mnoha kolektivních výstav u nás a v cizině (Anglie, Jugoslávie, Mexiko, Francie, Německo a Rakousko). Několik jeho obrazů zdobí interiéry Fakulty architektury, další byly instalovány v novém pavilonu vily Stiassni v Pisárkách.
Vydal knihu Obraz a architektura - Zamyšlení nad proměnami vzájemného vztahu (VUTIUM, 2018)


zaměstnání

FA VUT v Brně - pedagog na Ústavu zobrazování


odborné a zájmové organizace

surrealistická skupina Lacoste,
Svaz českých výtvarných umělců


hrob

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
pedagog, architekt, malíř a grafik; místo posledního odpočinkuhub


Aktualizováno: 28. 04. 2022