Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Dosoudil

  JUDr. Vladimír Dosoudil


  • * 11.3.1905 Čechy pod Kosířem (okres Prostějov) – † 25.8.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Cynicky působí dopis, datovaný v Mauthausenu 28. 8. 1942, kterým SS-Untersturmfühlerer (podpis nečitelný -Menš) oznamuje paní Leopoldině Dosoudilové úmrtí manžela: „/.../ Byla mu poskytnuta nejlepší možná léčebná péče /.../ vyslovuji vám svou účast nad touto ztrátou /.../“ (překlad z němčiny -Menš)

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Čechy čp. 60 (rodný dům),
   Brno-Tuřany, Hanácká 31,
   Rožnov pod Radhoštěm čp. 675,
   Konice, Husova 70


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Prostějově (1923 maturita),
   1923–1928 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (číslo matriky 28.533, udělen prezidentem republiky 8. 6. 1946),
   vrchní soudní rada u zemského soudu v Brně in memoriam (jmenován prezidentem republiky rozhodnutím z 25. 4. 1947)

  • jiné pocty

   uveden na pomníku obětí druhé světové války v Konici, dále na pomníku obětí světových válek v Čechách pod Košířem


  • zaměstnání

   okresní soudce v Třebíči (doloženo v roce 1932),
   okresní soudce v Rožnově pod Radhoštěm (doloženo rokem 1933),
   přednosta okresního soudu v Konici

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Brno-Tuřany,
   Sokol Konice (místostarosta)


  • hrob

   Tuřanský hřbitov, Pratecká, kenotaf


  • poznámky

   Účastnil se odboje v organizaci Obrana národa, podle poválečných svědeckých prohlášení spoluvězňů či spolupracovníků se podílel na organizování přechodů našich vojáků do zahraniční armády (sdělení Vladimíra Dominika, palubního střelce u 311. perutě, synovi dr. Dosoudila), předával zprávy učiteli Ladislavu Hejnému do Těšetic, které byly vysílačkou posílány do zahraničí atp.
   Gestapem zatčen 1. 10. 1941, vězněn v Olomouci, v Brně v Kounicových kolejích, odkud byl převezen do Mauthausenu. Zde pracoval na jaře 1942 v kamenolomu Wiener Graben, což bylo nejtěžší zaměstnání v tomto KT; podle svědectví spoluvězně dr. Havlíka byl v té době již ve velmi špatném zdravotním stavu.
   V katalogu fondu Gestapo Brno byla jeho případu věnována větší pozornost. Byl obviněn ze šíření letáků. „Na trati z Chrlic do Nezamyslic rozšiřoval informaci, kterou si přečetl na ilegálním letáku, o nově vzniklé straně v Německu. Spolu s Leopoldem Švábenským byl stanným soudem v Brně, na zasedání v Olomouci, dne 22. 10. 1941 poslán do koncentračního tábora Mauthausenu, kde 25. 8. 1942 zemřel. Případ byl projednáván pod jménem Leopold Švábenský, * 9. 11. 1889.“
   (Informace z rodinného archivu pro naši encyklopedii doplnila paní Jana Langová, děkujeme.)


  • obrazy

   img5962.jpg img18677.jpg img18678.jpg img18679.jpg img18680.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Inocenc Dostál
   Vl. Dosoudil se zasadil o převezení ostatků I. Dostála k pohřbení do Konice Pavel Havlík
   spoluvězeň v Mauthausenu Ladislav Hejný
   spolupráce v odboji Leopold Švábenský
   kolega, společně odsouzeni stanným soudem k předání gestapu


  • partneři

   Leopoldina (Leopolda) Dosoudilová (Blažková)
   sňatek: 20. 11. 1932, Brno-Tuřany (kostel Zvěstování Panny Marie)


  • děti

   Vladimír Dosoudil
   Bohumila Skočovská (Dosoudilová)


  • rodiče

   Jan Dosoudil
   Bohumila Dosoudilová (Dopitová)


  • sourozenci

   Bohumila Dosoudilová
   Marie Šubrtová (Dosoudilová)
   Jan Dosoudil
   Josef Dosoudil


  • ulice

   Hanácká
   bydliště


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Hanácká 38/02


  • stavby

   Tuřanský hřbitov
   Pratecká
   kenotaf


  • události

   21. 10. 1941
   Zasedání stanného soudu v Brně (úterý 21. října 1941)
   stanným soudem, na zasedání 22. 10. 1941 v Olomouci, byl odsouzen k předání gestapu


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 17. 01. 2020

Vladimír Dosoudil. Fotografii pro naši encyklopedii poskytla paní Jana Langová, děkujeme.