JUDr. Vladimír Dosoudil

* 11.3.1905 Čechy pod Kosířem (okres Prostějov) – † 25.8.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Cynicky působí dopis, datovaný v Mauthausenu 28. 8. 1942, kterým SS-Untersturmfühlerer (podpis nečitelný -Menš) oznamuje paní Leopoldině Dosoudilové úmrtí manžela: „/.../ Byla mu poskytnuta nejlepší možná léčebná péče /.../ vyslovuji vám svou účast nad touto ztrátou /.../“ (překlad z němčiny -Menš)


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Čechy čp. 60 (rodný dům),
Brno-Tuřany, Hanácká 31,
Rožnov pod Radhoštěm čp. 675,
Konice, Husova 70


vzdělání

reálné gymnázium v Prostějově (1923 maturita),
1923–1928 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (číslo matriky 28.533, udělen prezidentem republiky 8. 6. 1946),
vrchní soudní rada u zemského soudu v Brně in memoriam (jmenován prezidentem republiky rozhodnutím z 25. 4. 1947)


jiné pocty

uveden na pomníku obětí druhé světové války v Konici, dále na pomníku obětí světových válek v Čechách pod Košířem


zaměstnání

okresní soudce v Třebíči (doloženo v roce 1932),
okresní soudce v Rožnově pod Radhoštěm (doloženo rokem 1933),
přednosta okresního soudu v Konici


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno-Tuřany,
Sokol Konice (místostarosta)poznámky

Účastnil se odboje v organizaci Obrana národa, podle poválečných svědeckých prohlášení spoluvězňů či spolupracovníků se podílel na organizování přechodů našich vojáků do zahraniční armády (sdělení Vladimíra Dominika, palubního střelce u 311. perutě, synovi dr. Dosoudila), předával zprávy učiteli Ladislavu Hejnému do Těšetic, které byly vysílačkou posílány do zahraničí atp.
Gestapem zatčen 1. 10. 1941, vězněn v Olomouci, v Brně v Kounicových kolejích, odkud byl převezen do Mauthausenu. Zde pracoval na jaře 1942 v kamenolomu Wiener Graben, což bylo nejtěžší zaměstnání v tomto KT; podle svědectví spoluvězně dr. Havlíka byl v té době již ve velmi špatném zdravotním stavu.
V katalogu fondu Gestapo Brno byla jeho případu věnována větší pozornost. Byl obviněn ze šíření letáků. „Na trati z Chrlic do Nezamyslic rozšiřoval informaci, kterou si přečetl na ilegálním letáku, o nově vzniklé straně v Německu. Spolu s Leopoldem Švábenským byl stanným soudem v Brně, na zasedání v Olomouci, dne 22. 10. 1941 poslán do koncentračního tábora Mauthausenu, kde 25. 8. 1942 zemřel. Případ byl projednáván pod jménem Leopold Švábenský, * 9. 11. 1889.“
(Informace z rodinného archivu pro naši encyklopedii doplnila paní Jana Langová, děkujeme.)
osoby

Inocenc Dostál
Vl. Dosoudil se zasadil o převezení ostatků I. Dostála k pohřbení do Konice Pavel Havlík
spoluvězeň v Mauthausenu Ladislav Hejný
spolupráce v odboji Leopold Švábenský
kolega, společně odsouzeni stanným soudem k předání gestapu


partneři

Leopoldina (Leopolda) Dosoudilová (Blažková)
sňatek: 20. 11. 1932, Brno-Tuřany (kostel Zvěstování Panny Marie)

ulice

Hanácká
bydliště


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Hanácká 38/02


stavby

Tuřanský hřbitov
Pratecká
kenotaf


události

21. 10. 1941
Zasedání stanného soudu v Brně (úterý 21. října 1941)
stanným soudem, na zasedání 22. 10. 1941 v Olomouci, byl odsouzen k předání gestapu


Menš, Kal


Aktualizováno: 17. 01. 2020