Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karel Tabery

  Karel Tabery


  • * 1.11.1901 Brno-Husovice – † 13.3.1944 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v úmrtním protokolu uvedeno místo úmrtí pouze „gestapo“ a příčina ? (-Menš)

  • příčina úmrtí

   zastřelen hlídajícím vojákem


  • bydliště

   Brno-Husovice, Tempesova (Tempesgasse) 52,
   Brno, Francouzská 47


  • vzdělání

   nižší reálné gymnázium v Brně

  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1939 in memoriam


  • zaměstnání

   typograf (doloženo v roce 1931),
   korektor v tiskárně Melantrich

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Brno II (v letech 1933–1935 náčelník)


  • poznámky

   Za nacistické okupace zapojen v odboji v ilegální organizaci Obrana národa (civilní skupina). V době zatčení člen sokolské organizace „Jindra“.
   Gestapem zatčen 18. ledna 1944, vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Byl zastřelen hlídkou ze zahrady přes okno Kounicových kolejí. Vězeňské cely měly zabílená okna, aby se vězni nemohli přes ně kontaktovat s vnějším světem. Vyškrabávali si nepatrné průhledy a pokud hlídka spatřila stín postavy za oknem, střílela. Za zastřelené dostávali údajně dovolenou k návštěvě rodiny.
   Karel Tabery po sobě zanechal zajímavý deník z putování na kole a pěšky v době hospodářské krize přes Německo, Francii, Španělsko až do Maroka a zpět.

   Zajímavý je původ jména Tabery. Všichni nositelé toho jména jsou potomci raněného vojáka Napoleonovy armády v bitvě u Slavkova. Zůstal v Líšni, kde se po uzdravení oženil. Udával, že jeho rod sídlí ve Francii v okolí Dijonu, ale pozdější pátrání zde nebyla úspěšná.
   (Informace o smrti svého strýce a další podrobnosti k rodině doplnil pan prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc., děkujeme.)


  • obrazy

   img10740.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matrika oddaných, Brno (městská rada) 1931–1931"
   "Matrika narozených, Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie 1898–1905"
   "Muzeum města Brna, inv. č. 152 875"
   "Obrana národa na Brněnsku 15.3.1939-29.2.1940"
   "Brněnští občané v boji proti fašismu"
   "Úmrtní protokol z roku 1944"


  • osoby

   Jan Hybášek
   švagr, J. Hybášek byl svědkem při sňatku K. Taberyho Jaroslav Pospíšil
   společně zapsáni do úmrtního protokolu a ve stejný den zpopelněni


  • partneři

   Anna Taberyová (Ithalyová)
   sňatek: 2. 5. 1931, Brno (městská rada)


  • děti

   Hana Riplová (Taberyová)


  • rodiče

   Karel Tabery
   Rosina Taberyová (Hladká)


  • sourozenci

   František Tabery
   Marie Hybášková (Taberyová)


  • ulice

   Tempesova (Tempesgasse)
   rodný dům (dnes Nováčkova) Francouzská
   bydliště doložené v roce 1931


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Francouzská 87/02


  • autor

   Menš, Lik, Kopin


Aktualizováno: 24. 09. 2017

Karel Tabery. Fotografii poskyt pan Tomáš Ripel, děkujeme.