Karel Tabery

* 1.11.1901 Brno-Husovice – † 13.3.1944 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v úmrtním protokolu uvedeno místo úmrtí pouze „gestapo“ a příčina ? (-Menš)


příčina úmrtí

zastřelen hlídajícím vojákem


bydliště

Brno-Husovice, Tempesova (Tempesgasse) 52,
Brno, Francouzská 47


vzdělání

nižší reálné gymnázium v Brně


vyznamenání a pocty

Čs. válečný kříž 1939 in memoriam


zaměstnání

typograf (doloženo v roce 1931),
korektor v tiskárně Melantrich


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno II (v letech 1933–1935 náčelník)


poznámky

Za nacistické okupace zapojen v odboji v ilegální organizaci Obrana národa (civilní skupina). V době zatčení člen sokolské organizace „Jindra“.
Gestapem zatčen 18. ledna 1944, vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Byl zastřelen hlídkou ze zahrady přes okno Kounicových kolejí. Vězeňské cely měly zabílená okna, aby se vězni nemohli přes ně kontaktovat s vnějším světem. Vyškrabávali si nepatrné průhledy a pokud hlídka spatřila stín postavy za oknem, střílela. Za zastřelené dostávali údajně dovolenou k návštěvě rodiny.
Karel Tabery po sobě zanechal zajímavý deník z putování na kole a pěšky v době hospodářské krize přes Německo, Francii, Španělsko až do Maroka a zpět.

Zajímavý je původ jména Tabery. Všichni nositelé toho jména jsou potomci raněného vojáka Napoleonovy armády v bitvě u Slavkova. Zůstal v Líšni, kde se po uzdravení oženil. Udával, že jeho rod sídlí ve Francii v okolí Dijonu, ale pozdější pátrání zde nebyla úspěšná.
(Informace o smrti svého strýce a další podrobnosti k rodině doplnil prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc., děkujeme.)
osoby

Jan Hybášek
švagr, J. Hybášek byl svědkem při sňatku K. Taberyho Jaroslav Pospíšil
společně zapsáni do úmrtního protokolu a ve stejný den zpopelněni


partneři

Anna Taberyová (Ithalyová)
sňatek: 2. 5. 1931, Brno (městská rada)

ulice

Tempesova (Tempesgasse)
rodný dům (dnes Nováčkova) Francouzská
bydliště doložené v roce 1931


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Francouzská 87/02


Menš, Lik, Kopin


Aktualizováno: 24. 08. 2020