Valentin Gerstbauer

* 16.7.1836 Brno – † 1.8.1898 Brno


brněnský obchodník se suknem, majitel realit, zakladatel sirotčí nadace v Brně


zajímavé okolnosti

Nadace obnášela celkem 400.000 zlatých, k nimž Gerstbauer přiložil i 50.000 zl., jež dostal od svého strýce Valentina Falkensteinera. Nadaci převzala do své správy městská rada brněnská a rozhodla, aby z ní byli vydržováni především sirotci z Gerstbauerovy a Falkensteinerovy rodiny a dále sirotci po brněnských měšťanech a usedlících. K nadaci patřily i dva Gerstbauerovy domy (Hlinky 88/90 a náměstí Svobody 10, oba však už byly přestavěny).
Z nadačních peněz byl postaven ústav pro děti osiřelé, ale i nevidomé a hluchoněmé. Část potom věnována i na dům na České 14 a na začátek Mášovy ulice.zaměstnání

obchodník se suknem


hrob

pojmenováno

Gerstbauerova nadace


poznámky

Valentin Gerstbauer se narodil jako pohrobek tři měsíce po smrti svého otce Valentina Antonína Gerstbauera.


pojmenované ulice

- Gerstbauerova (Štýřice)
ulice

Grosser Platz - Velké náměstí
bydliště v letech 1849–1898 (dnes náměstí Svobody); dům byl v roce 1900 zbořen a nahrazen dnešním domem zvaným „U čtyř mamlasů“, od roku 1915 přečíslován na číslo 10
Schreibwaldstrasse
místo úmrtí (dnes Hlinky)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MJ


Aktualizováno: 23. 02. 2020