Ing. Dr. techn. Čeněk Vorel

* 8.8.1885 Tišnov (okres Brno-venkov)


ředitel Státního ústavu hydrologického a hydrotechnického (1935–1940)
dítě osobnosti: Čeněk Vorel


bydliště

Tišnov čp. 5 (rodný dům),
Brno-Královo Pole, Palackého třída 47


vzdělání

česká vyšší státní reálka v Brně (1903 maturitní zkouška),
ČVŠT v Brně - stavební odbor (2. státní zkouška v roce 1909),
tamtéž doktorát technických věd, disertační práce "O prognóze stavů vodních se zvláštním zřetelem na poměry moravské" (1912)


dílo

- Činnost hydrologického ústavu v roce 1938. Praha, Státní ústavy hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka 1939.
- Režim vody a vodní bilance v zimním období 1928/29 v Československu. Praha, Hydrologický ústav 1930 (spoluautoři: Josef Trupl a František Kovářík).
- Sucha na území Československé republiky v posledních desetiletích. Praha, Státní ústavy hydrologický a hydrotechnický T. G. Masaryka 1937.


zaměstnání

1905/1906 - vojenská služba jako jednoroční dobrovolník (poručík 8. pěšího pluku)

ČVŠT v Brně:
- asistent na ústavu obecné mechaniky a hydromechaniky (1909/1910),
- konstruktér ústavu vodního stavitelství (1910/1911)

ministerstvo veřejných prací (1919),
od roku 1920 Státní ústav hydrologický a hydrotechnický (v letech 1935–1940 jeho ředitel)osoby

Bohumír Preininger
B. Preininger byl svědkem sňatku Č. Vorla


partneři

Marie Vorlová (Hudečková)
sňatek: 10. 6. 1912, Brno-Obřany (kostel sv. Václava)
ulice

Palackého třída
bydliště doložené v roce 1912


blat, Menš


Aktualizováno: 28. 11. 2020