Internetová encyklopedie dějin města Brna

Heinrich Alexander Luz

  Heinrich Alexander Luz


  • * 15.8.1787 Würtembersko – † 5.6.1852 Brno


  • brněnský strojírenský podnikatel, jeden ze zakladatelů První brněnské strojírny


  • národnost

   německá


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1821 se oženil s Johannou Elisabeth Katharinou Reiffovou, vdovou po Janu Reiffovi, jenž byl jedním z majitelů textilního a strojírenského závodu ve Šlapanicích


  • bydliště

   Brno, Olomoucká 10


  • dílo

   zobrazit v roce 1824 byl vyroben první Luzův parní stroj, který byl uveden do provozu v Offermannově továrně na sukna v Brně


  • zaměstnání

   hodinář ve Štrasburku, poté zaměstnán ve strojírně ve Svatém Blažeji,
   1814–1821 zaměstnanec drastírny, přádelny vlny a strojírny Jana Reiffa, Friedricha Schölla a Mammerta ve Šlapanicích,
   od roku 1821 vedoucí strojírenského závodu ve Šlapanicích,
   v roce 1838 přesunul strojírenský závod k říšské silnici do Olomouce, na dnešní Křenovou ulici


  • prameny, literatura

   zobrazit "První Brněnská. Dějiny strojírny"
   "Z počátků První brněnské strojírny"


  • osoby

   Johann Reiff (Reif)
   zástupce drastírny a přádelny vlny ve Šlapanicích


  • partneři

   Johanna Elisabeth Katharine Reiffová (Reifová) (Klingová)
   sňatek: 1821


  • ulice

   Olomoucká
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 10. 08. 2012