Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Špinka

  Ing. Dr. techn. Josef Špinka


  • * 10.3.1895 Kolín


  • chemik


  • vzdělání

   česká reálka v Novém Městě (11. 7. 1913 maturitní zkouška),
   ČVŠT v Praze - odbor chemicko-technologického inženýrství (2. státní zkouška 17. 2. 1921),
   ČVŠT v Brně - dizertační práce "Příspěvek ku poznání vlivu ultrafialových paprsků na látky akcessorní" a "Studie o změnách, zvláště analytických konstant tuku máselného vlivem paprsků altrafialových", 23. 6. 1924 promován doktorem technických věd


  • zaměstnání

   výzkumný a provozní chemik farmaceutického oddělení akciové lučební továrny v Kolíně (doloženo v roce 1924)


  • poznámky

   syn Františka Špinky a Rozalie roz. Zahradníčkové


  • prameny, literatura


  • autor

   blat


Aktualizováno: 01. 11. 2019