Internetová encyklopedie dějin Brna

Miroslav Kůra

  Miroslav Kůra


  • * 26.5.1924 Maloměřice, Brno


  • sólový tanečník, choreograf, šéf baletu


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   žák baletní školy Ivo Váni Psoty,
   1955–1956 umělecká stáž v Petrohradu na Akademii baletního umění Agrippiny Vaganové u prof. Alexandra I. Puškina

  • vyznamenání a pocty

   - 1954: státní cena Kl. Gottwalda II. stupně (za výkony v baletech Čajkovského a za Romea a Julii)
   - 1958: titul zasloužilý umělec (za taneční výkony a reprezentaci našeho umění v zahraničí)
   - 1963: Řád práce
   - 1968: národní umělec ČSSR (uděleno jako prvnímu českému tanečníkovi vůbec)
   - 1994:Cena Thálie za celoživotní dílo


  • dílo

   nastudoval přes 40 baletních inscenací na domácích i zahraničních jevištích (ve Španělsku, Itálii, Německu, Nizozemsku, Belgii, Polsku, Kolumbii, Maroku, Japonsku a mnoha dalších zemích)


  • zaměstnání

   1940–1941 člen baletního souboru v Zemském divadle v Brně,
   1941–1944 v rámci totálního nasazení působil v německém divadle v Katovicích a Norimberku,
   1945–1946 a 1948–1949 sólista baletu v divadle Brně,
   1946–1948 vojenská prezenční služba, během níž tančil v Slovenském národním divadle v Bratislavě,
   od roku 1949 necelé 2 sezony přední sólista v Národním divadle v Praze pod vedením šéfa baletu Saši Machova,
   1951–1953 z politických důvodů byl nucen odejít do divadla v Košicích (v Praze měl u obecenstva větší úspěch než host ze SSSR, což bylo ministrem kultury Z. Nejedlým považováno za protisovětskou provokaci),
   1953–1954 sólista a choreograf v Slovenském národním divadle v Bratislavě,
   1954–1964 první sólista v Národním divadle v Praze,
   v roce 1958 se podílel na přípravě a realizaci Laterny magiky při světové výstavě EXPO 58 a spolupracoval s Alfrédem Radokem,
   1964–1966 a 1970–1973 choreograf a šéf baletu ve Státním divadle v Brně,
   1966–1967 šéf baletu ve Skopje v Makedonii,
   1973–1991 Národní divadlo v Praze (do roku 1978 šéf baletu, do roku 1991 spolupracoval jako choreograf)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Eliška Slancová
   (první manželka) Jarmila Kůrová Manšingrová (Manšingrová )
   (druhá manželka)


  • děti

   Jana Kůrová


  • autor

   MKf


Aktualizováno: 03. 11. 2019