Internetová encyklopedie dějin Brna

Hugo Olejníček

  Ing. Dr. techn. Hugo Olejníček


  • * 11.8.1896 Brno (Tuřany)


  • inženýr chemie


  • vzdělání

   2. česká státní reálka v Brně (12. 10. 1917 maturitní zkouška)

   ČVŠT v Brně:
   - odbor chemického inženýrství (1917–1921)
   - dizertační práce "Příspěvek k nitroderivátům 1-methylnaftalinu" (26. 10. 1925 promován doktorem technických věd)


  • zaměstnání

   adjunkt moravského zemského výzkumného ústavu zemědělského v Brně (doloženo v roce 1925)


  • poznámky

   syn Petra Olejníčka, četnického závodčího v Brně, a Marie roz. Richtrové


  • prameny, literatura


  • autor

   blat


Aktualizováno: 04. 11. 2019