František Smolík

* 29.7.1898 Chvalkov (okres České Budějovice) – † 30.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 30. 5. 1942 pro rušení klidu a pořádku a pro přípravu velezrady k trestu smrti, součástí spisu je také soupis veškerého majetku


příčina úmrtí

popravenzaměstnání

finanční úředník


poznámky

Za první světové války byl vojínem 28. pěšího pluku. Zajat: 19. 8. 1917, Canalle. Přihlášení do legií: 26. 2. 1918, Padula. Do čs. legie v Itálii zařazen 29. 3. 1918, 39. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 29. 3. 1920, poslední útvar 39. střelecký pluk, poslední hodnost: vojín. Vrátil se do vlasti.
Za nacistické okupace se zapojil do odboje, popraven za pomoc parašutistovi ze SSSR Františku Ryšovi.

Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 1. 6. 1942, číslo kremace 5753. Zápis do matriky zemřelých učiněn na základě oznámení gestapa Brno z 30. 5. 1942, č. II DB Nr. 3111/42.osoby

František Ryš
spolupráce v odboji


ulice

osoba na objektech

oběti světových válek z Jundrova
pomník: Gellnerova 10/01 oběti okupace
pamětní deska: Malinovského náměstí 3/02


události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2186 i
30. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 30. května)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 04. 04. 2022