Internetová encyklopedie dějin Brna

Radomír Mrkva

  prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc.


  • * 3.9.1934 Rychvald u Karviné – † 18.12.2018 Brno


  • lesní inženýr, vysokoškolský pedagog v oboru ochrany lesa, lesnický entomolog, ekolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Česká republika


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1968 se aktivně účastnil fakultních protestů proti sovětské okupaci, roku 1972 byl proto přesunut na Ústav ekologie lesa v Brně-Soběšicích. Na Ústav ochrany lesů a myslivosti, své původní působiště, se mohl vrátit až roku 1990, v letech 1994–1998 byl jeho vedoucím.


  • bydliště

   Brno


  • vyznamenání a pocty

   Stříbrná medaile za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru (2010),
   pamětní medaile za rozvoj Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity, in memoriam (2019)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1957–1960 Lesní závod Horní Hvozd v Nových Hradech a Lesní závod Břeclav, technik na polesí, referent,
   1962–1964 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Zbraslav n. Vltavou, ing. asistent,
   1964–2011 Lesnická fakulta Lesnická fakulta Vysoké školy zemědělské / Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (asistent, samostatný pracovník, po roce 1990 docent, od roku 1995 profesor)

  • odborné a zájmové organizace

   1993–1999 člen vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně,
   1997–2006 člen vědecké sekce Rady Národního parku Šumava,
   1993–2011 místopředseda odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd a předseda komise ochrany lesa a myslivosti odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd,
   1993–2005 člen předsednictva a vedoucí sekce ochrany lesa Národního lesnického komitétu,
   1992–2018 soudní znalec v oboru čistota ovzduší, ekonomika, ochrana přírody, škody imisemi


  • související odkazy

   oficiální pracovní nekrolog


  • autor

   Čerm


Aktualizováno: 13. 11. 2019