Pavel Pavelka

* 28.6.1844 Velká Senice – † 29.3.1905 Líšeň (nyní část Brna)


katolický duchovní, sběratel lidových písní, autor historických článků


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Spolupracoval s Františkem Bartošem - pro něj sbíral líšeňské a jimramovské lidové písně. Spolupracoval také s Janem Kniesem a dr. Martinem Křížem na archeologických výzkumech v okolí Líšně (např. hradiště Staré zámky).
Psal historické články do časopisu Hlas a do Musejníku. Několik let pečlivě vedl líšeňskou farní kroniku.


vzdělání

studia teologie v Olomouci


dílo

Zapisoval a publikoval lidová vyprávění, často v nářečí, zabýval se pověstmi a pohádkami, též příslovími, rčeními a pořekadly.
Pozornost věnoval i rozmanitým lidovým názorům, např. na manželskou nevěru, dále zvykům, pověrám a lidové magii a jejím praktikám. V drobných příspěvcích popsal také robotní poměry na líšeňském panství.


zaměstnání

v letech 1869–1870 kaplan v Klimkovicích,
od roku 1871 farář v Líšni (nyní část Brna),
zámecký kaplan u rodiny Belcrediosoby

František Bartoš
spolupráce na sběru lidových písní Jan Knies
spolupracovník při archeologických výzkumech Martin Kříž
spolupracovník při archeologických výzkumech


Kos, Jord


Aktualizováno: 25. 01. 2016