Rudolf Charbula

* 25.12.1910 Prostějov (okres Prostějov) – † 30.5.1942 Olomouc


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

následky věznění


bydliště

Prostějov, Přemyslova 19 (rodný dům),
Dačice,
Brno-Černovice, Elišky Krásnohorské 14,
Brno, Wellnergasse - Wellnerova 17


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Dačicích


zaměstnání

úředník finanční kontroly, služebně Dačice, od 14. 2. 1940 v Brně


odborné a zájmové organizace

Sokol Brno IV


poznámky

Spolu se sestrou se podíleli na provozování sokolského loutkového divadla na tehdejší Školní ulici v Brně-Černovicích (ve 30. letech 20. století to bylo největší loutkové divadlo v Brně).
Od dubna 1939 zapojen v odboji v Obraně národa (okres Dačice). Dekretem zemského finančního ředitelství v Brně ze 14. 2. 1940 čj. 61.63/1/40-VIII byl přeložen z Dačic do Brna. Zatčen 11. 12. 1940, vězněn v Brně, Vratislavi a Olomouci.
Pro špatný zdravotní stav odeslán z Vratislavi zpět, ale cestou zemřel a byl zpopelněn v Olomouci. Zápis o úmrtí u řím. kat. farního úřadu v Olomouci.
V Úmrtním protokolu města Brna je uvedeno zpopelnění v Krematoriu města Brna dne 3. 6. 1942.partneři

Marie Klenová (Tesaříková, ovdovělá Charbulová)
sňatek: 4. 5. 1940, Brno (městská rada)
ulice

Wellnergasse - Wellnerova
bydliště (dnes Havlenova) Elišky Krásnohorské
bydliště


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Malinovského náměstí 3/02 odbojáři z Brna-Černovic
pomník: Vídeňská 96, skupina 56a/05


události

3. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 2. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2215 a


související odkazy

Menš, Kopin


Aktualizováno: 31. 08. 2020