Jan Sonnevend

* 25.12.1880 Topolany (okres Vyškov) – † 4.9.1942 Praha, Kobylisy


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Dne 8. 2. 2020 v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze byl Jan Sonnevend spolu s kněžími Vladimírem Petřekem, Václavem Čiklem a laiky Václavem Ornestem a Karlem Loudou svatořečen mezi „svatými novomučedníky českými“. Jejich památka se bude oslavovat vždy 5. září.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Topolany čp. 14 (rodný dům),
Olomouc, Fröblova 1 (doloženo v roce 1907),
Brno,
Praha


vzdělání

obchodní akademie v Brně


vyznamenání a pocty

Čs. válečný kříž 1939 in memoriam (1945)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v sídle Ústředního výboru Masarykovy ligy proti tuberkulose v Praze 5, náměstí Kinských 2,
jeho jméno je uvedeno i na pomníku v Národním památníku obětí heydrichiády v Praze 2, Resslova 9a,
jména Jana Sonnevenda je i na pomníku obětí světových válek v obci Topolany, okr. Vyškov,
v roce 2017 mu byla v Topolanech odhalena pamětní deska


zaměstnání

„náměstek ředitele okresní pokladny nemocenské pro venkov v Olomouci“ (doloženo v roce 1907),
ředitel Okresní nemocenské pojišťovny v Brně ve 30. letech 20. století


odborné a zájmové organizace

místopředseda Sboru starších pravoslavné církve v Brně,
revizor účtů Ústřední Masarykovy ligy proti tuberkulóze,
předseda pražské pravoslavné církevní obce v nově vysvěceném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici (od ledna 1939)


poznámky

Byl nejmladším ze šesti dětí, otec byl třičtvrtěláník v Nížkovicích, rodině se dařilo dobře, např. ve sčítání 1880 vykázali tři koně, šest kusů hovězího dobytka a pět prasat, v hospodářství pomáhali čeledín a děvečka.
Zapojen na začátku května 1942 do pomoci parašutistů skupiny ANTHROPOID. Spolupracoval s MUDr. Karlem Svěrákem, zatčen 18. 6. 1942 v den dobývání chrámu v Resslově ulici, podroben krutým výslechům. Souzen stanným soudem v Praze ve „veřejném“ procesu 3. 9. 1942.
V matrice narození se uvádí „Dle rozsudku stanného soudu zastřelen v Praze 4. 9. 1942 o 14. hod.“osoby

Josef Bublík
úkryt parašutistům po atentátu na R. Heydricha v kostele v Resslově ulici v Praze Adolf Opálka
pomoc při ukrývání parašutistů po atentátu na R. Heydricha v kostele v Resslově ulici v Praze Vladimír Petřek
spolupráce v pravoslavné církvi i v odboji, společně souzeni, v roce 2020 prohlášeni za svaté novomučeníky české Soběslav Sobek
spolupráce v odboji v době okupace Marie Sobková
spolupráce v odboji
další osoby (2)...


partneři

Marie Sonnevendová (Lorková)
sňatek: 6. 8. 1907, Vyškov
osoba na objektech

oběti okupace z řad pravoslavné církve
pamětní deska: Gorazdova 8/02 oběti okupace
pamětní deska: Zahradníkova 2-8/01Menš


Aktualizováno: 28. 04. 2024