Ing. Antonín Čalkovský

* 22.4.1933 Vítovice (okres Vyškov) – † 8.3.2005 Brno


vojenský letecký odborník a vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Ve své činnosti spojoval však precizního vojenského technika a nadaného výtvarného umělce.
Už na gymnáziu projevoval totiž velké malířské nadání, což podporoval zejména jeho profesor výtvarné výchovy, brněnský malíř Otakar Zemina.
V 80. letech 20. století se seznámil blíže s brněnským malířem Jánušem Kubíčkem, s nímž se pak podílel na řešení a znovuobjevování malířské techniky, zejména Van Eycků.
I při svém služebním, pobytu v Egyptě pozoroval a zachycoval krajinu kolem sebe, takže si přivezl řadu kreseb a maleb a brněnský malíř Ludvík Kundera ho nazýval malířem pouště.
Jeho výtvarná díla vlastní Moravská galerie v Brně a Muzeum města Brna


vzdělání

1939–1848 III. reálné gymnázium v Brně,
na radu prof. Otakara Zeminy vystudoval i Školu uměleckých řemesel v Brně,
Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně - obor konstrukce letadel


zaměstnání

začínal jako odborný asistent Vojenské akademie A. Zápotockého v Brně - obor pružnost a pevnost těles,
záhy se stal vědeckým a oblíbeným pedagogickým pracovníkem (až do roku 2003, kdy odešel do důchodu),
v 60. letech 20. století více než 8 let působil také služebně v Egyptě na Militari Technical College v Káhiře


odborné a zájmové organizace

člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské,
člen Svazu čs. výtvarných umělců,
skupina Parabola a Sdružení Q (KV)


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Antonín Čalkovský - malíř pouště"


Fl


Aktualizováno: 31. 12. 2019