Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Čalkovský

  Ing. Antonín Čalkovský


  • * 22.4.1933 Vítovice (okres Vyškov) – † 8.3.2005 Brno


  • vojenský letecký odborník a vysokoškolský pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Ve své činnosti spojoval však precizního vojenského technika a nadaného výtvarného umělce.
   Už na gymnáziu projevoval totiž velké malířské nadání, což podporoval zejména jeho profesor výtvarné výchovy, brněnský malíř Otakar Zemina.
   V 80. letech 20. století se seznámil blíže s brněnským malířem Jánušem Kubíčkem, s nímž se pak podílel na řešení a znovuobjevování malířské techniky, zejména Van Eycků.
   I při svém služebním, pobytu v Egyptě pozoroval a zachycoval krajinu kolem sebe, takže si přivezl řadu kreseb a maleb a brněnský malíř Ludvík Kundera ho nazýval malířem pouště.
   Jeho výtvarná díla vlastní Moravská galerie v Brně a Muzeum města Brna


  • vzdělání

   1939–1848 III. reálné gymnázium v Brně,
   na radu prof. Otakara Zeminy vystudoval i Školu uměleckých řemesel v Brně,
   Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně - obor konstrukce letadel


  • zaměstnání

   začínal jako odborný asistent Vojenské akademie A. Zápotockého v Brně - obor pružnost a pevnost těles,
   záhy se stal vědeckým a oblíbeným pedagogickým pracovníkem (až do roku 2003, kdy odešel do důchodu),
   v 60. letech 20. století více než 8 let působil také služebně v Egyptě na Militari Technical College v Káhiře

  • odborné a zájmové organizace

   člen Bloku výtvarných umělců země Moravskoslezské,
   člen Svazu čs. výtvarných umělců,
   skupina Parabola a Sdružení Q (KV)


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Antonín Čalkovský - malíř pouště"


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 31. 12. 2019