Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Stern

  Josef Stern


  • * 7.3.1716 Štýrský Hradec – † 1.7.1775 Brno


  • malíř oltářních obrazů a fresek


  • rodné jméno

   Stern

  • národnost

   rakouská

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • bydliště

   Brno


  • vzdělání

   studia v Římě


  • dílo

   - Autor mnoha obrazů a fresek v zámcích a kostelech na Moravě.
   - Brno: kostel Milosrdných bratří, sv. Jakub, sv. Janů.
   - Kroměříž: kostel piaristů, fresky v malém a velkém sále zámku.


  • zaměstnání

   dvorní malíř hraběte Leopolda Dietrichsteina v Brně


  • prameny, literatura


  • osoby

   Kryštof Jiří Matuška
   opat zábrdovického kláštera, zasloužil se o dostavbu chrámu P. Marie ve Křtinách, na jehož vnitřní výzdobě se J. Stern podílel


  • stavby

   Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
   Vídeňská
   autor fresek


  • události

   10. 7. 2009
   Knihovna kapucínského kláštera mimořádně otevřena pro veřejnost
   autor nástropní fresky v knihovně kapucínského kláštera
   15. 11. 1747
   Založení Nemocnice Milosrdných bratří
   autor freskové výzdoby
   14. 2. 1651
   Položení základního kamene kostela sv. Maří Magdalény
   brněnský malíř


  • autor

   Js


Aktualizováno: 28. 04. 2019