Mgr.A. Patrik Vlček

* 9.6.1970 Brno


akademický sochař
dítě osobnosti: Miloš Vlček


národnost

česká


zajímavé okolnosti

V Galerii Vránův mlýn se pravidelně konají Dny otevřených vrat (drobné výstavy spojené občasně s minikoncertem, vystavuje se tvorba místní i tvorba kolegů výtvarníků) a sochařské dílny pro tvořivé, kde se zájemci seznamují s základními sochařskými technikami, ti odvážnější mohou přistoupit i k realizaci díla v materiálu a práci s dláty a majzlíky.


vzdělání

Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně,
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze,
studijní cesta do Velké Británie (1990),
studijní cesta do Itálie (1992),
stáž na Ecole Regionale des Beaux Arts v Le Mans, Francie (1993)


dílo

zobrazit


osoby

Pavel Luffer
dokončil poškozené Lufferovo dílo Dvě hlavy


rodiče

sourozenci

ulice

U Vránova mlýna
ateliér a galerie


objekty

pomník „Sit durat regnum“
pomník: U Vránova mlýna 0/01
autor pomníkuhub


Aktualizováno: 28. 01. 2020