Internetová encyklopedie dějin Brna

Břetislav I.

  Břetislav I.


  • * 1002-1005 – † 10.1.1055 hrad Chrudim


  • český kníže (1035–1055), politik a válečník, od roku 1019 správce Moravy


  • z rodu

   Přemyslovců


  • zajímavé okolnosti

   Nemanželský syn knížete Oldřicha a Boženy, ženy Křesinovy. Svou manželku Jitku unesl ze svinibrodského kláštera, v polském Hnězdně ukořistil ostatky sv. Vojtěcha.


  • dílo

   - Břetislavova dekreta (statuta): vydaná v polském Hnězdně, kníže se spolu se svou družinou zavázal dodržovat v Čechách svátost manželskou, stíhat vraždy, potírat opilství v krčmách, zachovávat církevní předpisy o zákazu práce v neděli a o svátcích, pochovávat mrtvé ve svěcené půdě na hřbitovech

   - Kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi

   - Nové kamenné opevnění Pražského hradu (1041)

   - Stařešinský zákon (1054) = nástupnický řád: na knížecí stolec měl nastupovat vždy nejstarší žijící Přemyslovec (seniorát), Morava rozdělena na úděly, kde měli vládnout mladší synové


  • hrob

   kostel sv. Víta na Pražském hradě (1373 jeho ostatky přeneseny do Svatovítského chrámu)


  • pojmenované ulice

   Břetislavova (Chrlice)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Jitka
   sňatek: 1021


  • děti

   Spytihněv
   Vratislav
   Konrád
   Jaromír
   Ota


  • autor

   Los


Aktualizováno: 05. 01. 2019