Marie Steyskalová

* 24.1.1862 Brno – † 12.10.1928 Brno


učitelka a organizátorka ženského sociálního hnutí na Moravě, podporovatelka ženské emancipace a vzdělanosti; jejím krédem bylo „Nepřijde nazmar, co dáte dětem“


rodné jméno

Steyskalová


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Zábrdovice čp. 83 (rodný dům),
Brno, Falkensteinerova 35/37


vzdělání

učitelský ústav ve Vídni - způsobilost pro vyučování na obecných i měšťanských školách


vyznamenání a pocty

zlatý záslužný kříž (1910),
čestná cena z Riegrova fondu (1914)


dílo

zobrazit


zaměstnání

služba ve Vídni (od roku 1875),
pedagožka - na Slovácku a Valašsku (18 let),
odchod do penze (1900),
ředitelka Ženské útulny v Brně a Útulny pro osiřelé a opuštěné děti v Brně


odborné a zájmové organizace

zakladatelka české měšťanské školy v Uherském Brodu,
zakladatelka, správkyně, jednatelka Moravské ústřední útulny ženské v Brně,
Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 39, hrob č. 130 (čestný hrob od 30. 10. 1928, náhrobek památkově chráněný)


pojmenováno

Čsl. dětské ozdravovny M. Steyskalové v Crikvenici


poznámky

V Moravské ústřední útulně ženské v Brně působila také jako starostka.
Z původní noclehárny a tzv. poptávárny (místo pro hledání služebných) se jí podařilo vybudovat sociální ústav pro děti a dívky, který měl svou knihovnu a čítárnu, stravovnu, penzionát, hřiště i první jesle. Marie Steyskalová byla dobrou organizátorkou všech projektů, musíme dnes obdivovat, co vše ve skromných poměrech se jí podařilo realizovat.
U svých současníků nenacházela vždy plné pochopení, vytýkali jí autoritativnost, mnozí ne zcela souhlasili s tím, co pro chudé děti dělala, považovali to za nadbytečné.
Dne 10. 10. 1910 odjela první skupina 10 dětí ke zdravotnímu pobytu do Crikvenice, kde byly ubytovány v pronajatém domku „U zeleného háje“. První světová válka utlumila ozdravné pobyty, které se uskutečňovaly v pronajatých objektech.
Po válce Marie Steyskalová, tentokrát i s pomocí nové čs. republiky a dárců, vybudovala již vlastní objekty, které sloužily ke zlepšení zdravotního stavu dětí. Dne 4. 4. 1923 byla v Crikvenici na břehu Jaderského moře otevřena „Vila Miloslava“. Byla pojmenována po Miloslavě Hlínové (1882–1920), která odešla do Ameriky, kde se stala redaktorkou Ženských listů v Chicagu. Ve svém časopise neúnavně vyzývala čtenářky k darům pro zamýšlený projekt v Crikvenici, získané peníze ihned posílala do Brna. Otevření první ozdravovny se Hlínová nedožila, vila dostala jméno na její počest. Následovaly budovy Mladost a Ludmila, celý komplex byl po smrti zakladatelky pojmenován jejím jménem. Marie Steyskalová získala také objekty v Doubravníku a ve Veverské Bítýšce a proměnila je v ozdravovny.
Pořádala různé dobročinné besídky a akce, přednášky, výstavky ručních prací, prázdninové kurzy pro učitele.
Zpopelněna v krematoriu města Pardubic, urna byla uložena 22. 10. 1928 do čestného hrobu, „vykázaného městskou radou“.pojmenované ulice

Marie Steyskalové (Žabovřesky)osoby

Bernardina Drgáčová
spolupracovniceulice

Falkensteinerova
bydliště a místo úmrtí (dnes Gorkého číslo 35)


osoba na objektech

M. Steyskalová a E. Machová
pamětní deska: Gorkého 35/01


stavby

Ústřední moravská ženská útulna
Gorkého 35/80
ředitelka ženské útulny
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

13. 10. 1929
Slavnostní odhalení pamětní desky Marie Steyskalové
jí je pamětní deska věnována


související odkazy

Fl, MŠ, Menš


Aktualizováno: 27. 10. 2019