Ladislav Horník

* 22.6.1907 Zbrašín (okres Louny) – † 18.3.1940 Brno


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


pseudonym

Sláva Horník, Václav Hanousek


příčina úmrtí

„älteres inneres Leiden“ (v úmrtním protokolu)


bydliště

Praha-Libeň, Lagerhausgasse 1695,
Brno, Špilberk 1


vzdělání

reálka v Lounech


jiné pocty

v Praze 5 je od roku 1952 pojmenována jeho jménem ulice


zaměstnání

učitel


politická orientace

KSČ


poznámky

V době první republiky se věnoval organizování dělnické mládeže, pracoval v oddílech „Rudých průkopníků“. Pro své radikální postoje byl v roce 1934 zbaven místa učitele, věnoval se poté především práci redaktora stranického tisku.
Za nacistické okupace se účastnil komunistického odboje, byl editorem ilegálního stranického tisku.
Zápis o úmrtí je vložen až za všechny zápisy roku 1940; příčinu úmrtí lze přeložit jako „starší vnitřní zranění či nemoc“, místem úmrtí byly kasárny na Špilberku (Kaserne Spilberg), ohledání zemřelého vyplněno: „Der Oberstaatsanwald bei dem Landgericht in Brünn“, zpopelněn 19. 3. 1940 v Krematoriu města Brna.


pojmenované ulice

Horníkova (Líšeň)


prameny, literatura


ulice

Špilberk
místo úmrtí


osoba na objektech

L. Horník
pamětní deska: Špilberk 1 - velké nádvoří /01


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
místo úmrtí


Menš


Aktualizováno: 06. 02. 2020