Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Horník

  Ladislav Horník


  • * 22.6.1907 Zbrašín (okres Louny) – † 18.3.1940 Brno


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • pseudonym

   Sláva Horník, Václav Hanousek


  • příčina úmrtí

   „älteres inneres Leiden“ (v úmrtním protokolu)


  • bydliště

   Praha-Libeň, Lagerhausgasse 1695,
   Brno, Špilberk 1


  • vzdělání

   reálka v Lounech

  • jiné pocty

   v Praze 5 je od roku 1952 pojmenována jeho jménem ulice


  • zaměstnání

   učitel

  • politická orientace

   KSČ


  • poznámky

   V době první republiky se věnoval organizování dělnické mládeže, pracoval v oddílech „Rudých průkopníků“. Pro své radikální postoje byl v roce 1934 zbaven místa učitele, věnoval se poté především práci redaktora stranického tisku.
   Za nacistické okupace se účastnil komunistického odboje, byl editorem ilegálního stranického tisku.
   Zápis o úmrtí je vložen až za všechny zápisy roku 1940; příčinu úmrtí lze přeložit jako „starší vnitřní zranění či nemoc“, místem úmrtí byly kasárny na Špilberku (Kaserne Spilberg), ohledání zemřelého vyplněno: „Der Oberstaatsanwald bei dem Landgericht in Brünn“, zpopelněn 19. 3. 1940 v Krematoriu města Brna.


  • pojmenované ulice

   Horníkova (Líšeň)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anna Horníková (rozloučená Sekyrková)


  • ulice

   Špilberk
   místo úmrtí


  • osoba na objektech

   L. Horník
   pamětní deska: Špilberk 1 - velké nádvoří /01


  • stavby

   Hrad a pevnost Špilberk
   Špilberk 1/210
   místo úmrtí


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 06. 02. 2020