Jaroslav Trumpeš

* 16.1.1901 Klobouky (okres Břeclav) – † 19.10.1944 Vratislav


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

„Okresní soud v Kloboukách sděluje, že Jaroslav Trumpeš nepřežil den 19. 10. 1944. Pravděpodobné místo je Vratislav.“ (Přípisek v matrice narození -Menš.)


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Klobouky čp. 348 (rodný dům),
Holíč (doloženo v roce 1924)


vzdělání

1936–1939 Právnická fakulta Masarykovy univerzity


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace na obecním úřadě ve Velkých Hostěrádkách


zaměstnání

úředník v Holíči (doloženo v roce 1924),
Komenského univerzita v Bratislavě (1925–1939),
rektorát Masarykovy univerzity - aktuární adjunkt


poznámky

Po prvním úderu gestapa na přelomu let 1939–1940 se Jaroslav Trumpeš dostal do čela zprvu brněnské a později i moravské Obrany národa. Svými styky ve vysokoškolském prostředí umožnil pronikání této ilegální sítě v řadách vysokoškolských učitelů (někdy také označováno jako samostatný vysokoškolský odboj).
Z pozice čelného představitele v Obraně národa se na jaře 1941 stal členem Moravské pětky, vrcholného politického orgánu domácího národního odboje na Moravě, v němž zastával také funkci zástupce pro železnici, pošty a vysoké školy. V září 1941 se kontaktoval s některými členy čs. výsadku ze SSSR s krycím označením S-1. Jeho činnost byla ale gestapu známa, při vyhlášení 2. stanného práva zatčen 1. 10. 1941 v univerzitní kanceláři. Lidovým soudem odsouzen 12. 8. 1944 k trestu smrti. Popraven ve Vratislavi 19. 10. 1944 v 18.24 hodin.osoby

Alois Zíma
spolupracovník z domácího odboje


partneři

Růžena Trumpešová (Oudrová)
sňatek: 12. 2. 1924, Klobouky (českobratrský evangelický chrám)osoba na objektech

oběti okupace PrF MU
pamětní deska: Veveří 70/02


Kal, Kopin


Aktualizováno: 06. 04. 2020