Ella Neumann

* 16.2.1890 Česká Lípa (okres Česká Lípa)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
sestra osobnosti: Phil. Dr. Leo Heilbrunn


rodné jméno

Heilbrunn


bydliště

Česká Lípa, Marktplatz 189 (rodný dům),
Praha-Vinohrady, Šumavská 26 (doloženo v roce 1922)


zaměstnání

soukromnice,
po úmrtí manžela uváděna jako obchodnice (doloženo v roce 1940)


poznámky

Provdána za Hynka Neumanna, společníka firmy F. Roedl, která vyráběla inkousty psací, snímací i barevné, lepidla, ale také hektografické lisy, hotové hektografy. Spolu měli dvě dcery, Alici (* 13. 9. 1911 Praha) a Marii (* 24. 2. 1921 Praha). Manžel zemřel ještě před okupací, dcery snad okupaci přežily. Ona sama byla jako vdova deportována z Prahy 7. 5. 1942 transportem At-833 do Terezína, odtud dne 9. 4. 1942 transportem Ax-833 do Sobibóru, Ossowa, zahynula.


prameny, literatura

Www stránky

"www.holocaust.cz"
Menš


Aktualizováno: 09. 02. 2020