Jaroslav A. Malina

* 11.4.1945 Dolní Bučice u Čáslavi


sociokulturní antropolog, archeolog a spisovatel; profesor antropologie a bývalý ředitel Ústavu antropologie PřF MU


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

V roce 1969 provedl se svými kolegy první archeologický experiment. Tímto experimentem a svou následující prací a iniciativou v experimentální archeologii se stal zakladatelem této vědecké disciplíny v tehdejším Československu.


cena města

v oblasti společenských věd (1997)


vzdělání

FF MU v Brně - obor archeologie (1967 absolvent, 1993 docent, 1995 titul DrSc., 1995 jmenován profesorem antropologie)


jiné pocty

- Cena rektora Masarykovy univerzity v Brně za významný tvůrčí čin (1995, 1997)
- 3. cena a Čestné uznání na 18. knižním veletrhu Libri v Olomouci za knihy Vladimír Preclík a Vincenc Makovský (2003)
- Ceny akademického nakladatelství CERM za nejlepší knihu roku - První císař: Tvůrce Číny a osmého divu světa (2008) a Kruh prstenu (2008)
- Cena prof. MUDr. Josefa Hynieho, DrSc. za nejlepší publikaci v oboru (2007, 2008)


dílo

zobrazit


zaměstnání

od roku 1999 dosud: vedoucí Katedry antropologie PřF MU v Brně


odborné a zájmové organizace

habilitační a profesorská komise pro biologii a antropologii na PřF MU v Brně,
Vědecká rada Národní galerie Praha,
Vědecká rada PřF MU v Brně,
Společnost pro podporu univerzitních aktivit v Brně a v Praze,
Univerzitní noviny (zakladatel a šéfredaktor),
internetový časopis Anthropologia Brunensis (zakladatel a šéfredaktor),
Nadace Universitas Masarykiana (od roku 2004 Nadace Universitas), spoluzakladatel v roce 1993, později se stal jejím předsedou,
Výbor Ceny Karla Engliše (předseda),
Výbor Ceny Nadace Universitas Masarykiana (předseda, v rámci Nadace Universitas vychází šest nadačních knižnic, které Malina založil a působí jako jejich editor)hub


Aktualizováno: 24. 02. 2020